Meditácia na 07.10.2020

Ružencovej Panny Márie | Lk 11, 1-4

Raz sa Ježiš na ktoromsi mieste modlil. Keď skončil, povedal mu jeden z jeho učeníkov: „Pane, nauč nás modliť sa, ako Ján naučil svojich učeníkov.“ Povedal im: „Keď sa modlíte, hovorte: Otče, posväť sa tvoje meno, príď tvoje kráľovstvo. Chlieb náš každodenný daj nám každý deň a odpusť nám naše hriechy, lebo aj my odpúšťame každému svojmu dlžníkovi. A neuveď nás do pokušenia.“


V živote sme už boli mnohokrát obdarovaní, aj sami sme niekoho obdarovali. Tento mesiac je zasvätený Panne Márii Ružencovej. To nie je len jednorazová záležitosť; ako sa mnohí spoliehajú, že stačí im v rakve ruženec omotať okolo rúk. Kto sa nemodlí ruženec, prichádza o hodnotu, ktorú dnes podceňuje. Ruženec tak malý rôznej farby a veľkosti je darom neba. Dal nám ho Boh cez Máriu, ktorú voláme Ružencová. Nikto z nás nech nepodcení žiadne tajomstvo piatich svätých ružencov, či dvadsiatich piatich tajomstiev. Zamilujme si každý deň niektorou časťou sa obrátiť na Máriu a Ježiša a vime krásnu kytičku aspoň z niektorých tajomstiev ruženca.

Panna Mária dala týchto 15 prisľúbení tým, ktorí sa budú modliť svätý ruženec:

 Všetkým, ktorí sa budú zbožne modliť môj ruženec, sľubujem svoju zvláštnu ochranu a hojnosť milostí.
 Tí, ktorí v modlitbe ruženca vytrvajú, dostanú zvláštnu milosť.
 Ruženec bude mocnou ochranou proti peklu; zničí zlo, zbaví svet hriechu a zaženie blud.
 Ruženec rozhojní čnosť a dosiahne pre duše hojné Božie milosrdenstvo. Odvráti srdcia ľudí od lásky k svetu a jeho márností a pozdvihne ich k túžbe po večných veciach. Ó, tie duše sa posvätia týmto prostriedkom.
 Tí, čo sa odovzdajú cez ruženec, nezahynú.
Toho, kto bude zbožne recitovať môj ruženec, uvažujúc nad tajomstvami, nikdy nepremôže nešťastie. Nezažije Boží hnev a nezomrie náhlou smrťou. Hriešnik sa obráti; vytrvá v milosti a zaslúži si večný život.
 Kto sa zasvätí môjmu ružencu, nezomrie bez sviatostí Cirkvi.
 Tí, čo budú verne recitovať môj ruženec, budú počas svojho života a po smrti účastní Božieho svetla a plnosti Jeho milostí, vlastných svätým.
 Ihneď vyvediem z očistca duše zasvätené môjmu ružencu.
 Deti môjho ruženca sa budú tešiť veľkej sláve v nebi.
 Čo budeš žiadať prostredníctvom ruženca, dosiahneš.
 Tým, ktorí budú šíriť môj ruženec, sľubujem pomoc vo všetkých ich potrebách.
 Dosiahla som od svojho syna, že všetci členovia Ružencového bratstva budú mať svojich orodovníkov v živote a v smrti, celý nebeský dvor. 😇😁
Tí, ktorí sa zbožne modlia môj ruženec, sú moje milované deti, bratia a sestry Ježiša Krista.
Zasvätenie sa môjmu ružencu je zvláštne znamenie predurčenia.

(Dané sv. Dominikovi a bl. Alanovi); Imprimatur: Patrick J. Hayes, D.D. Archbishop of New York.

Ruženec nám otvára nebo a ružencom môžeme pomáhať živým aj zomrelým. Stačí niekoľko minút denne a budujeme si nesmiernu hodnotu u Boha. Je vecou cti každého z nás, vedieť jednotlivé tajomstvá svätého ruženca a modliť sa ho. Amen. facebook_like_logo.jpg