Meditácia na 10.10.2020

Sobota 27. týždňa v Cezročnom období | Lk 11, 27-28

Ako Ježiš hovoril zástupom, akási žena zo zástupu pozdvihla svoj hlas a povedala mu: „Blahoslavený život, ktorý ťa nosil, a prsia, ktoré si požíval.“ Ale on povedal: „Skôr sú blahoslavení tí, čo počúvajú Božie slovo a zachovávajú ho.“


Vieme všetci, že nestačí len vedieť počúvať slová, ale aj podľa nich žiť. Pán Ježiš v dnešnom evanjeliu hovorí: „Skôr sú blahoslavení tí, čo počúvajú Božie slovo a zachovávajú ho“ (Lk 11,28). Ježiš to hovorí ľuďom, ktorí si veľmi cenili rodovú príslušnosť. Ich rodokmene im boli zárukou, že patria do `Božieho vyvoleného národa`. Hodnota muža, dalo by sa povedať, sa hodnotila podľa jeho predkov a ženy podľa počtu synov. Ježiš vo svojej odpovedi tejto žene vyjadril, že rozhodnutia a konanie jednotlivcov sú dôležitejšie, ako ich miesto v rodokmeni. Apoštol Jakub hovorí: „... slovo aj uskutočňujte, nebuďte len poslucháčmi

... lebo kto iba počúva a neuskutočňuje, podobá sa mužovi, čo si v zrkadle pozerá svoju tvár, ... ale hneď zabudne aký je“ (Jak 1,25). A v inom podobenstve o rozsievačovi nám Pán Ježiš opisuje typy poslucháčov Božieho slova. Tí, ktorým diabol vyberá Slovo zo srdca; tí, ktorí nemajú korene a v čase skúšky odpadajú; tí, ktorí ho udusia pre svetské starosti; a nakoniec tí, ktorí ho zachovávajú a prinášajú úrodu (porov. Lk 8,11-15). 

Do ktorej kategórie by sme sa mohli zaradiť my? Verím, že do tej poslednej. Predsa však prvú dôležitú vec, ktorú si chceme dnes uvedomiť je, či vôbec dávame pozor, keď sa v kostole číta Božie slovo, alebo či si doma prečítame niekedy niečo zo Svätého písma? Taktiež, vy deti, či dávate dobrý pozor na náboženstve a chcete sa niečo naučiť? Či my vôbec počúvame a prijímame to Slovo, podľa ktorého máme konať. Ak splníme prvú podmienku, potom prichádza druhý krok. Keď vieme, ako máme žiť, či aj konáme podľa toho? Či si niekedy nepovieme: `Ale to tak prísne nemusíme dodržiavať, veď sme len ľudia`, alebo: `to iste Pán Ježiš tak nemyslel`? A slovo meníme podľa nášho života a nemeníme sa my podľa Slova. Raz pri jednom rozhovore, som počul jednu múdru myšlienku, že `ak nebudeme žiť podľa toho v čo veríme, začnem potom veriť podľa toho, ako žijeme`.

Na priblíženie krásy Svätého písma vám ponúkam tento obraz. Vlastne je to mozaika. Viete, že mozaika sa skladá z malých kamienkov a tie tvoria celý obraz, ktorý vidíme. Sväté písmo je taká špeciálna mozaika. Pozriete sa na ňu a vidíte celkový obraz, ale keby ste sa priblížili bližšie a hlbšie poznávali mozaiku Svätého písma, zistili by ste, že na každom tom malom kamienku je ďalší nádherný obraz. Uvidíte, ako vás bude tešiť objavovanie týchto pokladov Svätého písma. Pokúsme sa spoločne čo najviac prenikať do hĺbky Božieho Slova, aby sme ho chápali a aby nás ono formovalo. Aby sme žili s pomocou Božou tak, ako by mal každý kresťan. Amen.