Meditácia na 27.10.2020

Utorok 30. týždňa v Cezročnom období | Lk 13, 18-21

Ježiš povedal: „Čomu sa podobá Božie kráľovstvo, k čomu ho prirovnám? Podobá sa horčičnému zrnku, ktoré človek vzal a zasial vo svojej záhrade. Keď vyrástlo, bol z neho strom a nebeské vtáky hniezdili na jeho konároch.“ A zasa povedal: „K čomu prirovnám Božie kráľovstvo? Podobá sa kvasu, ktorý žena vezme a vmiesi do troch mier múky, až sa všetko prekvasí.“


Božie kráľovstvo je medzi nami. Jeho semeno osobne Boh do nás zasial v krste. V pravde sa však musíme pozrieť na seba, či už zapustilo korene a či rastie a aké je - či je z neho strom alebo len nejaký ker? Tu sa tak veľmi ukazuje, že Boh nás potrebuje, aby sme spolupracovali spolu s ním na svojej spáse a na spáse sveta. Lebo hlavným obsahom Božieho kráľovstva je spása, ktorú dáva Boh. Boh potrebuje, aby sme k nemu každý deň prichádzali v modlitbe a boli s ním. Aby sme sa vedome rozhodli dať mu svoj život. Je potrebné, vpustiť ho do nášho srdca. To je ten kvas, o ktorom Ježiš hovorí, že ho žena „vezme a vmiesi do troch mier múky, až sa všetko prekvasí“ (Lk 13,21). Ten kvas je Boh sám, a preto on sám nás prekvasí.

Nie je to jednorázový moment, ale dlhodobý proces - kvasenie na celý život, ktoré v nás vyvoláva mnohé zmeny. Meníme sa, lebo kvasenie zasahuje celého človeka, všetky oblasti nášho života. Jeho výsledkom je, že Boh nám chce dať schopnosť, aby sme videli jeho očami a milovali jeho srdcom - aby v nás mohol prebývať. A tak to, čo rastie, je náš vzťah s ním. Stávame sa viac zakorenení v ňom. A čím viac ho milujeme, tým dávame väčší priestor, aby sa Božie kráľovstvo prejavilo v nás a cez nás. A keďže na jeho konároch môžu hniezdiť vtáky, stalo sa pre nich oporou a útočiskom. Pociťujeme aj my v našom živote, že náš vzťah s Bohom nám dáva úžasnú slobodu do ľudských vzťahov, a preto nemáme problém prijať každého človeka? Môžu iní spočinúť v tôni konárov nášho stromu Božieho kráľovstva? 

Je to veľmi jednoduché. Boh túži, aby v nás mohol prebývať a konať cez nás. Aby cez nás mohol milovať svojou láskou, ktorá zasahuje všetky oblasti ľudského života: naše vzťahy doma, v škole, v práci, osobné prežívanie, naše postoje. Božie kráľovstvo prišlo preto, aby človek na vlastnej koži zakúsil, ako ho Boh miluje, ale zároveň aj preto, aby človek spoznal, že naplno a opravdivo môže dozrievať a stávať sa tak viac človekom iba v Bohu. Amen.