Meditácia na 06.11.2020

Piatok 31. týždňa v Cezročnom období | Lk 16, 1-8

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Bol istý bohatý človek, ktorý mal správcu, a toho obžalovali u neho, že mu rozhadzuje majetok. Zavolal si ho a povedal mu: ‚Čo to počúvam o tebe? Vydaj počet zo svojho šafárenia, lebo už nemôžeš ďalej šafáriť.‘ Správca si povedal: ‚Čo budem robiť, keď ma môj pán zbavuje správcovstva? Kopať nevládzem, žobrať sa hanbím. Viem, čo urobím, aby ma niekde prijali do domu, keď ma zbavia správcovstva.‘ Zavolal si po jednom dlžníkov svojho pána a vravel prvému: ‚Koľko dlhuješ môjmu pánovi?‘ On povedal: ‚Sto kadí oleja.‘ Vravel mu: ‚Tu máš svoj úpis, rýchlo si sadni a napíš päťdesiat.‘ Potom povedal inému: ‚A ty koľko dlhuješ?‘ On vravel: ‚Sto meríc pšenice.‘ Vravel mu: ‚Tu máš svoj úpis a napíš osemdesiat.‘ A pán pochválil nepoctivého správcu, že si opatrne počínal. Lebo synovia tohto sveta sú voči sebe navzájom predvídavejší ako synovia svetla.

Náš poklad má byť v nebi, nie tu na zemi. Srdce nás kresťanov nemôže byť rozdelené - „Nemôže slúžiť aj Bohu aj mamone“ (Lk 17,13). To je požiadavka, ktorú predkladá sám Ježiš svojim učeníkom. Bola aktuálna a pravdivá vtedy a takisto je pravdivá aj dnes. Čo táto požiadavka znamená? Ide tu o naše vnútro, o náš postoj, ktorý máme zaujímať v každej situácii. Nemáme dávať prednosť materiálnym veciam pred vecami duchovnými. Berme si príklad z Abraháma, ktorý odchádza zo svojej domoviny do neznámej krajiny, keď to od neho chce Boh. Nehľadí na seba na svoje záujmy, ale poslušne ide. Takisto aj Panna Mária poslušne vyslovila svoje `áno` anjelovi Gabrielovi, aj keď to bolo pre ňu veľmi ťažké. 

Ako sa to všetko má odraziť v našom živote? Počúvame Pánov hlas, máme pre jeho slovo otvorené srdce? Iste dáte za pravdu, že mnoho ľudí, ale aj kresťanov viac hľadá mamonu ako Boha. A vôbec si to ani neuvedomujú. Obklopujú sa najdrahšími vecami, majú najdrahšie autá, tri-päťkrát do roka chodia na dovolenku... Áno! Je potrebné si aj odpočinúť, zabezpečiť seba i rodinu, ale je dôležité, aby sme tieto veci nekládli nad samotného Boha. Aby sme ho videli možno aj v našich blížnych, ktorí prežívajú núdzu a nemajú ani na základné veci. Materiálne veci tu nie sú na to, aby sme s nimi zomreli, ale na to, aby nám zabezpečili večný život. 

Našim cieľom je nebeská vlasť. Majetok tu je na to, aby nám pomohol dostať sa do `nebeskej vlasti`, ale nemá sa nám stať návnadou pre večné zatratenie. Amen.