Meditácia na 09.11.2020

Pondelok 32. týždňa v Cezročnom období | Jn 2, 13-22

Blízko bola židovská Veľká noc a Ježiš vystúpil do Jeruzalema. V chráme našiel predavačov dobytka, oviec a holubov i peňazomencov, čo tam sedeli. Urobil si z povrázkov bič a všetkých vyhnal z chrámu, aj ovce a dobytok. Peňazomencom rozhádzal peniaze a poprevracal stoly a predavačom holubov povedal: „Odneste to odtiaľto! Nerobte z domu môjho Otca tržnicu!“ Jeho učeníci si spomenuli, že je napísané: „Strávi ma horlivosť za tvoj dom.“ Židia sa ho opýtali: „Aké znamenie nám ukážeš, že môžeš toto robiť?“ Ježiš im odpovedal: „Zborte tento chrám a za tri dni ho postavím.“ Židia povedali: „Štyridsaťšesť rokov stavali tento chrám a ty ho postavíš za tri dni?“ Ale on hovoril o chráme svojho tela. Keď potom vstal z mŕtvych, jeho učeníci si spomenuli, že toto hovoril, a uverili Písmu i slovu, ktoré povedal Ježiš.


Viera, že kresťanská duša je chrámom Ducha Svätého, bola prvým kresťanom samozrejmá. Veď sv. Pavol prízvukuje Korinťanom: „A či neviete, že ste chrámom Božím a Duch Svätý prebýva vo vás?“ Alexandrijský kresťan Leonidas, keď sa dozvedel, že pre kresťanstvo ho oznámili a že ho budú súdiť, v noci pred svojím uväznením ide do izbietky svojho milovaného dieťaťa Origena a pobozká spiace dieťa na prsia, lebo tam, v jeho duši, sídli Duch Svätý. V myšlienkach prosil pre svojho syna svetlo pravej viery a vytrvania v nej. A Leonidas neprosil nadarmo. Jeho syn stal sa najväčším bohoslovcom východnej Cirkvi.

A bol to Duch Svätý, ktorý to spôsobil, lebo len On dáva svetlo vyššieho poznania, ním osvietený človek žije plným životom v Bohu a bez neho duševný život nedá sa viesť vôbec. Čím je duša pre telo ľudské, čím večné svetlo v kresťanských chrámoch, tým je Duch Svätý pre nás a pre naše telo, ktoré sv. apoštol nazval chrámom Ducha Svätého.

Pane, ty si povedal: „Nerobte z domu môjho otca tržnicu“ (Jn 2,16)! Tieto slová adresuješ každému z nás: „Nerobte zo svojho vnútra domov neporiadku, hriechu, znesvätenia. Vyruš nás, Pane, svojím Duchom Svätým, aby sme sa v hriechu nikdy dobre necítili. Aby sme nikdy dlhodobo a ľahkomyseľne neostali s naštrbeným vzťahom voči tebe i blížnemu. Pomôž nám pochopiť, že pravý pokoj srdca dosiahneme vtedy, keď budeme živým svätostánkom. Chceme byť nositeľmi tvojej lásky, pokoja, radosti. Pane, daj, aby sme s tvojou pomocou ostali čo najdlhšie vnútorne krásni. Amen.