Meditácia na 04.12.2020

Piatok po 1. adventnej nedeli | Mt 9, 27-31

Keď Ježiš odchádzal, išli za ním dvaja slepci a kričali: „Syn Dávidov, zmiluj sa nad nami!“ Keď potom vošiel do domu, slepci prišli k nemu. Ježiš sa ich opýtal: „Veríte, že to môžem urobiť?“ Oni mu odpovedali: „Áno, Pane.“ Tu sa dotkol ich očí a povedal: „Nech sa vám stane, ako ste uverili.“ A oči sa im otvorili. Ježiš im pohrozil: „Ale nech sa to nik nedozvie!“ No oni šli a rozprávali o ňom po celom kraji.

meditacie_ls.jpg

Iz 29, 17-24 | Toto hovorí Pán, Boh: „Či sa o krátku chvíľu Libanon nezmení na ovocný sad a nebude ten sad ako les? V ten deň budú hluchí počuť slová knihy, z temnoty a hmly sa oči slepých rozhliadnu. Pokorní sa rozveselia v Pánovi a najbiednejší zajasajú v Svätom Izraela, lebo padol násilník, zhynul posmievač; zničení sú všetci, čo osnovali neprávosť, čo nútili ľudí hovoriť falošne, čo sudcom v bráne kládli osídla a falošnými rečami ničili spravodlivého. Preto takto hovorí Jakubovmu domu Pán, ktorý vykúpil Abraháma: ‚Nebude sa už hanbiť Jakub, už nesčervenie jeho tvár. Ale keď uvidia na sebe dielo mojich rúk, budú si ctiť moje meno, budú uctievať Jakubovho Svätého, báť sa budú Boha Izraelovho. Blúdiaci duchom spoznajú múdrosť a nespokojní sa dajú poučiť.`"

Adventné homílie P. Ľubomíra Stančeka CM | ďalšie zamyslenia k dnešnému evanjeliu