Meditácia na 15.12.2020

Utorok po 3. adventnej nedeli | Mt 21, 28-32

Ježiš povedal veľkňazom a starším ľudu: „Čo poviete na toto? Istý človek mal dvoch synov. Prišiel k prvému a povedal mu: ‚Syn môj, choď dnes pracovať do vinice!‘ Ale on odpovedal: ‚Nechce sa mi.‘ No potom to oľutoval a šiel. Išiel k druhému a povedal mu to isté. Ten odpovedal: ‚Idem, pane!‘ Ale nešiel. Kto z týchto dvoch splnil otcovu vôľu?“ Odpovedali: „Ten prvý.“ Ježiš im povedal: „Veru, hovorím vám: Mýtnici a neviestky vás predchádzajú do Božieho kráľovstva. Lebo k vám prišiel Ján cestou spravodlivosti, a neuverili ste mu. Ale mýtnici a neviestky mu uverili. A vy, hoci ste to videli, ani potom ste sa nekajali a neuverili ste mu.“

meditacie_ls.jpg

Sof 3, 1-2. 9-13 | Toto hovorí Pán: „Beda ti, odbojné a poškvrnené, násilnícke mesto! Nepočúvlo hlas, nedbalo na výstrahu, nedúfalo v Pána, k svojmu Bohu sa neobrátilo. ‚Očistím teda pery národom, aby všetci vzývali Pánovo meno, aby mu všetci svorne slúžili. Až spoza riek Etiópie budú mi prinášať obety moji ctitelia, potomci môjho rozptýleného ľudu. V ten deň sa už nebudeš hanbiť za svoje mnohé výčiny, ktorými si sa prehrešilo proti mne, lebo vtedy z teba odstránim nadutých chvastúňov, a už sa nebudeš vyvyšovať na mojom svätom vrchu. Ponechám v tvojom strede ľud pokorný a chudobný.‘ Zvyšky Izraela budú dôverovať v Pánovo meno; už nebudú páchať neprávosť a nebudú hovoriť lož, v ich ústach sa už podvodný jazyk nenájde. Nik ich nevystraší, keď sa budú pásť a odpočívať.“