Meditácia na 24.05.2021

Preblahoslavenej Panny Márie, Matky Cirkvi Mk 10, 17-27

Keď sa Ježiš vydával na cestu, ktosi k nemu pribehol, kľakol si pred ním a pýtal sa ho: „Učiteľ dobrý, čo mám robiť, aby som obsiahol večný život?“ Ježiš mu povedal: „Prečo ma nazývaš dobrým? Nik nie je dobrý, jedine Boh. Poznáš prikázania: Nezabiješ! Nescudzoložíš! Nepokradneš! Nebudeš krivo svedčiť! Nebudeš podvádzať! Cti svojho otca i matku!“ Ale on mu povedal: „Učiteľ, toto všetko som zachovával od svojej mladosti.“ Ježiš naňho pozrel s láskou a povedal mu: „Jedno ti ešte chýba. Choď, predaj všetko, čo máš, rozdaj chudobným a budeš mať poklad v nebi. Potom príď a nasleduj ma!“ On pri tomto slove zosmutnel a odišiel zarmútený, lebo mal veľký majetok. Ježiš sa rozhliadol a povedal svojim učeníkom: „Ako ťažko vojdú do Božieho kráľovstva tí, čo majú majetky!“ Učeníci sa nad jeho slovami zarazili. Ale Ježiš im ešte raz povedal: „Deti moje, ako ťažko sa vchádza do Božieho kráľovstva! Ľahšie je ťave prejsť cez ucho ihly, ako boháčovi vojsť do Božieho kráľovstva.“ Oni sa ešte viac čudovali a hovorili si: „Kto potom môže byť spasený?“ Ježiš sa na nich zahľadel a povedal: „Ľuďom je to nemožné, ale Bohu nie. Lebo Bohu je všetko možné.“

lubomir_stancek_dc.jpg

Sir 17, 20-28 Kajúcnikom dal Boh cestu návratu, klesajúcich posilnil, aby vytrvali, a určil im spravodlivý údel. Obráť sa k Pánovi a prestaň hrešiť; modli sa pred Pánom a menej ho urážaj. Vráť sa k Najvyššiemu, odvráť sa od svojej neprávosti a vo veľkej nenávisti maj ohavnosť. Poznávaj Božie spravodlivé ustanovenia, vytrvaj v určenej úlohe i v modlitbe k najvyššiemu Bohu. Veď kto bude chváliť Najvyššieho v podsvetí namiesto tých, čo žijú a zvelebujú Boha? Nezostávaj v blude bezbožných; zvelebuj Boha pred smrťou: u mŕtveho zaniká chválospev, akoby ho nebolo. Kým žiješ, môžeš velebiť Boha; zvelebuj ho teda, kým si živý a zdravý; chváľ ho a budeš sa honosiť jeho milosrdenstvom. Aké veľké je Pánovo milosrdenstvo a jeho zľutovanie nad tými, čo sa k nemu obrátia!

Homílie P. Ľubomíra Stančeka CM | ďalšie meditácie na dnešný deň | P A N N A  M Á R I A