Meditácia na 30.06.2021

Streda 13. týždňa v Cezročnom období Mt 8, 28-34

Keď Ježiš prišiel na druhý breh do gadarského kraja, vybehli oproti nemu dvaja posadnutí zlými duchmi; vyšli z hrobov a boli takí zúriví, že sa nik neodvážil chodiť tou cestou. Zrazu skríkli: „Čo ťa do nás, Syn Boží?! Prišiel si sem predčasne nás mučiť?“ Neďaleko nich sa pásla veľká črieda svíň. Zlí duchovia ho prosili: „Ak nás už vyháňaš, pošli nás do čriedy svíň!“ On im povedal: „Choďte.“ A oni vyšli a vošli do svíň. Vtom sa celá črieda prudko hnala dolu svahom do mora a zahynula vo vodách. Pastieri ušli, a keď prišli do mesta, vyrozprávali všetko, aj o tých, čo boli posadnutí zlými duchmi. Tu celé mesto vyšlo oproti Ježišovi a keď ho uvideli, prosili ho, aby odišiel z ich kraja.

lubomir_oamgg.jpg

Gn 21, 5. 8-20 Keď mal Abrahám sto rokov, narodil sa mu syn Izák. Chlapec vyrástol a odstavili ho. V deň odstavenia urobil Abrahám veľkú hostinu. A keď Sára videla, ako syn Egypťanky Agar šantí s jej synom Izákom, povedala Abrahámovi: „Vyžeň slúžku i jej syna, lebo syn slúžky nesmie dediť s mojím synom Izákom!“ Abraháma sa to veľmi dotklo, veď to bol jeho syn. Ale Boh mu povedal: „Netráp sa kvôli chlapcovi a svojej slúžke. Počúvni všetko, čo ti povedala Sára, lebo podľa Izáka sa bude volať tvoje potomstvo. Ale aj zo syna slúžky urobím veľký národ, pretože je tvojím potomkom.“ Abrahám teda skoro ráno vstal, vzal chlieb a mech s vodou, naložil to Agar na chrbát, dal jej chlapca a prepustil ju. Ona odišla a blúdila po púšti Bersabe. A keď sa minula voda z mecha, položila chlapca pod ker, poodišla a sadla si opodiaľ, asi akoby šípom dostrelil, lebo si vravela: „Nemôžem hľadieť, ako dieťa zomiera.“ Tak sedela obďaleč a nahlas plakala. Ale Boh počul hlas chlapca a boží anjel zavolal z neba na Agar: „Čo ti je, Agar? Neboj sa, Boh počul hlas chlapca z miesta, kde je. Vstaň, vezmi chlapca a staraj sa oň, lebo z neho urobím veľký národ.“ Boh jej otvoril oči a zbadala prameň vody. Išla, naplnila si mech a napojila chlapca. Boh bol s ním; a keď vyrástol, býval na púšti a stal sa z neho mladý lukostrelec.

kniha RADOVAŤ SA S BOHOM | ďalšie zamyslenia na dnes