Meditácia na 09.07.2021

Piatok 14. týždňa v Cezročnom období Mt 10, 16-23

Ježiš povedal svojim apoštolom: „Hľa, posielam vás ako ovce medzi vlkov. Buďte teda opatrní ako hady a jednoduchí ako holubice. Chráňte sa ľudí, lebo vás vydajú súdom, budú vás bičovať vo svojich synagógach a pre mňa vás budú vláčiť pred vladárov a kráľov, aby ste vydali svedectvo im aj pohanom. Ale keď vás vydajú, nestarajte sa, ako a čo budete hovoriť, lebo v tú hodinu vám bude dané, čo máte povedať. Veď to už nie vy budete hovoriť, ale Duch vášho Otca bude hovoriť vo vás. Brat vydá na smrť brata a otec dieťa. Deti povstanú proti rodičom a pripravia ich o život. Všetci vás budú nenávidieť pre moje meno. Ale kto vytrvá do konca, bude spasený. Keď vás budú prenasledovať v jednom meste, utečte do druhého. Veru, hovorím vám: Nebudete hotoví s izraelskými mestami, kým nepríde Syn človeka.“

meditacie__evanjelilzacia.jpg

Gn 46, 1-7. 28-30 Izrael sa vydal na cestu so všetkým, čo mal. Keď došiel do Bersaby a priniesol Bohu svojho otca Izáka krvavú obetu, počul, ako ho Boh v nočnom videní volá: „Jakub, Jakub!“ On odpovedal: „Tu som!“ Hovoril mu: „Ja som Boh, Boh tvojho otca. Neboj sa zostúpiť do Egypta, lebo tam z teba urobím veľký národ. Ja ta pôjdem s tebou a ja ťa odtiaľ privediem späť; a Jozef ti vlastnou rukou zatlačí oči.“ Jakub sa teda pohol z Bersaby. Jeho synovia naložili jeho i svoje deti a ženy na vozy, čo poslal faraón na prevezenie starca, a vzali so sebou všetko, čo mali v krajine Kanaán. Tak prišli do Egypta Jakub a všetci jeho potomci: jeho synovia a vnuci, dcéry a celé jeho potomstvo. Jakub poslal Júdu napred k Jozefovi, aby mu oznámil, že sa stretnú v Gessene. Keď prišli do kraja Gessen, Jozef dal zapriahnuť do svojho voza a išiel do Gessenu naproti svojmu otcovi. Keď ho uvidel, hodil sa mu okolo krku a dlho plakal v jeho objatí. Tu Izrael povedal Jozefovi: „Teraz už spokojne zomriem, lebo som videl tvoju tvár a viem, že ma prežiješ.“

 facebook_like_logo.jpg | Č N O S T I | dalšie zamyslenia na dnes