Meditácia na 20.08.2021

Svätého Bernarda, opáta a učiteľa Cirkvi Mt 22, 34-40

Keď sa farizeji dopočuli, že Ježiš umlčal saducejov, zišli sa a jeden z nich, učiteľ zákona, sa ho spýtal, aby ho pokúšal: „Učiteľ, ktoré prikázanie v Zákone je najväčšie?“ On mu povedal: „Milovať budeš Pána, svojho Boha, celým svojím srdcom, celou svojou dušou a celou svojou mysľou! To je najväčšie a prvé prikázanie. Druhé je mu podobné: Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého! Na týchto dvoch prikázaniach spočíva celý Zákon i Proroci.“

meditacie__evanjelilzacia.jpg

Rút 1, 1-2a. 3-6. 14b-16. 22 V dňoch, keď vládli sudcovia, nastal v krajine hlad. Preto sa istý človek vysťahoval z judejského Betlehema a žil so svojou manželkou a dvoma deťmi ako cudzinec v moabskej krajine. Muž sa volal Elimelech a jeho manželka Noemi. Ale Noemin manžel Elimelech zomrel a ona zostala sama so svojimi synmi, ktorí sa oženili s Moabkami. Jedna sa volala Orfa a druhá Rút. Takto tam žili asi desať rokov. Potom obaja, Mahalon i Chelion, zomreli a žena ostala olúpená o obe deti i o muža. Vstala teda a s oboma nevestami sa vydala na cestu z moabskej krajiny do vlasti. Dopočula sa totiž, že Pán milostivo zhliadol na svoj ľud a dal mu chleba. Orfa pobozkala svokru a vrátila sa, ale Rút ostala pri svokre. Noemi jej povedala: „Pozri, tvoja švagriná sa vrátila k svojmu národu a k svojim bohom. Choď aj ty s ňou.“ No ona odvetila: „Nenúť ma, aby som ťa opustila a odišla; kam pôjdeš ty, tam pôjdem aj ja, kde budeš bývať ty, tam budem bývať aj ja; tvoj národ bude i mojím národom a tvoj Boh mojím Bohom.“ Tak sa Noemi so svojou nevestou Moabkou Rút vrátila z krajiny, do ktorej sa bola vysťahovala, a prišla do Betlehema, keď začínali žať jačmeň. | prečítaj na dnes i H O M Í L I U