Meditácia na 21.08.2021

Svätého Pia X., pápeža Mt 23, 1-12

Ježiš povedal zástupom i svojim učeníkom: „Zákonníci a farizeji zasadli na Mojžišovu stolicu. Preto robte a zachovávajte všetko, čo vám povedia, ale podľa ich skutkov nerobte: lebo hovoria, a nekonajú. Viažu ťažké až neúnosné bremená a kladú ich ľuďom na plecia, ale sami ich nechcú ani prstom pohnúť. Všetko, čo robia, konajú iba preto, aby ich ľudia videli: rozširujú si modlitebné remienky a zväčšujú strapce na šatách, radi majú popredné miesta na hostinách, prvé stolice v synagógach, pozdravy na uliciach a keď ich ľudia oslovujú Rabbi. Vy sa nedávajte volať Rabbi, lebo len jeden je váš Učiteľ, vy všetci ste bratia. Ani Otcom nevolajte nikoho na zemi, lebo len jeden je váš Otec, ten nebeský. Ani sa nedávajte volať Učiteľmi, lebo len jediný je váš Učiteľ, Kristus. Kto je medzi vami najväčší, bude vaším služobníkom. Kto sa povyšuje, bude ponížený, a kto sa ponižuje, bude povýšený.“

meditacie__evanjelilzacia.jpg

Rút 2, 1-3. 8-11; 4, 13-17 Noemi mala z manželovej strany príbuzného. Bol to zámožný a vplyvný človek menom Bóz. Moabka Rút povedala svokre: „Ak mi dovolíš, pôjdem na pole zbierať klásky, čo ostali po žencoch, tam, kde nájdem láskavú priazeň hospodára.“ Ona jej odpovedala: „Choď, dcéra moja.“ Išla teda a zbierala klásky za žencami. Náhodou sa dostala na pole, ktoré patrilo Bózovi, ktorý bol z Elimelechovho príbuzenstva. Bóz povedal Rút: „Počuj, dcéra moja: nechodievaj zbierať na iné pole, ani neodchádzaj odtiaľto, drž sa mojich služobníc. Všimni si, kam idú žať, a choď za nimi. Svojim sluhom som prikázal, aby ťa neznepokojovali. Ak budeš smädná, choď k nádobám a napi sa z vody, čo načerpali sluhovia.“ Ona pred ním padla na tvár, poklonila sa k zemi a povedala mu: „Ako to, že som našla priazeň v tvojich očiach a že sa ma ujímaš, hoci som cudzinka?“ On jej odpovedal: „Hlásili mi všetko, čo si urobila pre svoju svokru po smrti svojho manžela; ako si opustila rodičov a rodnú krajinu a prišla si medzi ľud, ktorý si predtým nepoznala.“ A Bóz si Rút vzal a stala sa jeho manželkou. Vošiel k nej a Pán jej doprial, že počala a porodila syna. Tu hovorili ženy Noemi: „Nech je zvelebený Pán, ktorý nedovolil, aby tvoja rodina bola bez zástancu. Nech sa jeho meno spomína v Izraeli. Nech ťa potešuje a živí v starobe. Narodil sa z tvojej nevesty, ktorá ťa miluje, a je ti oveľa lepšia než sedem synov.“ Noemi chlapca vzala, položila si ho do lona a bola mu pestúnkou. Susedky jej blahoželali a hovorili si: „Noemi sa narodil syn!“ A pomenovali ho Obed. On je otcom Izaiho, Dávidovho otca. | prečítaj na dnes i H O M Í L I U