Meditácia na 23.09.2021

Svätého Pia z Pietrelčiny, kňaza Lk 9, 7-9

Tetrarcha Herodes počul o všetkom, čo sa dialo, a bol v rozpakoch, lebo niektorí hovorili: „Ján vstal z mŕtvych,“ iní: „Zjavil sa Eliáš,“ zasa iní: „Vstal z mŕtvych jeden z dávnych prorokov.“ A Herodes vravel: „Jána som dal ja sťať. Kto teda je ten, čo o ňom počúvam také veci?“ A chcel ho vidieť.

evanjelizacia.eu_link.jpg

Ag 1, 1-8 V druhom roku kráľa Dária, v šiestom mesiaci, v prvý deň mesiaca, zaznelo Pánovo slovo prostredníctvom proroka Aggea judejskému miestodržiteľovi Zorobábelovi, Salatielovmu synovi, a veľkňazovi Jozuemu, Jozedekovmu synovi: „Toto hovorí Pán zástupov: Tento ľud vraví: ‚Ešte neprišiel čas stavať Pánov dom.‘“ Ale Pán prehovoril prostredníctvom proroka Aggea: „Vám už prišiel čas bývať vo vykladaných domoch, a tento dom bude pustý? Preto teraz hovorí Pán zástupov: Dobre sa pozrite, až kam ste prišli! Veľa ste siali, zvážate málo; jedli ste, a nenasýtili ste sa; pili ste, a neopojili ste sa; obliekali ste sa, ale teplo vám nebolo; a kto pracoval za mzdu, dával ju do deravého vrecka. Toto hovorí Pán zástupov: Dobre sa pozrite, až kam ste prišli! Choďte do hory, dovezte drevo a stavajte dom, v ktorom budem mať záľubu a slávu, hovorí Pán.“

zamyslenia na 25. týždeň | Herbár myšlienok Ľubomíra Stančeka - ČNOSTI