Meditácia na 27.09.2021

Svätého Vincenta de Paul, kňaza Lk 9, 46-50

Učeníkom napadla myšlienka, kto z nich je väčší. Ale Ježiš poznal zmýšľanie ich srdca, vzal dieťa, postavil ho vedľa seba a povedal im: „Kto prijme toto dieťa v mojom mene, mňa prijíma. A kto prijíma mňa, prijíma toho, ktorý ma poslal. Lebo kto je medzi vami najmenší, ten je veľký.“ Vtedy povedal Ján: „Učiteľ, videli sme kohosi, ako v tvojom mene vyháňa zlých duchov. Bránili sme mu to, veď nechodí s nami.“ Ježiš mu vravel: „Nebráňte mu, lebo kto nie je proti vám, je za vás!“

oamdg.jpgpozri knihu ČNOSTI

Zach 8, 1-8 Zaznelo slovo Pána zástupov: „Toto hovorí Pán zástupov: Veľmi som sa rozhorlil za Sion, vášnivo zaň horlím. Toto hovorí Pán: Vrátil som sa na Sion a budem bývať uprostred Jeruzalema. Jeruzalem sa bude volať Verné mesto a vrch Pána zástupov Svätá hora. Toto hovorí Pán zástupov: Ešte budú sedávať v uliciach Jeruzalema starci a starenky a všetci budú mať pre vysoký vek v ruke palicu. Námestia mesta budú plné chlapcov a dievčat, čo sa budú hrať na jeho uliciach. Toto hovorí Pán zástupov: A ak sa to v tých dňoch bude zdať ťažké zvyškom tohoto ľudu, vari to bude ťažké aj v mojich očiach?! - hovorí Pán zástupov. Toto hovorí Pán zástupov: Hľa, ja vyslobodím svoj ľud z východnej krajiny i z krajiny, kde slnko zapadá; privediem ich sem a budú bývať v Jeruzaleme; oni budú mojím ľudom a ja budem ich Bohom v pravde a spravodlivosti.“