Meditácia na 28.09.2021

Utorok 26. týždňa v Cezročnom období Lk 9, 51-56

Keď sa napĺňali dni, v ktoré mal byť Ježiš vzatý zo sveta, pevne sa rozhodol ísť do Jeruzalema a poslal pred sebou poslov. Oni sa vydali na cestu a prišli do istej samarijskej dediny, aby mu pripravili nocľah. Ale neprijali ho, lebo mal namierené do Jeruzalema. Keď to videli učeníci Jakub a Ján, povedali: „Pane, máme povedať, aby zostúpil oheň z neba a zničil ich?“ On sa obrátil a pokarhal ich. A odišli do inej dediny.

lubomir_stancek_citat3.jpg

Zach 8, 20-23 Toto hovorí Pán zástupov: Ešte prídu národy a obyvatelia veľkých miest; a obyvatelia jedného mesta pôjdu k obyvateľom druhého a povedia: „Poďme a budeme prosiť Pána o priazeň, vyhľadáme Pána zástupov; pôjdem aj ja!“ A prídu mnohé národy a mocné kmene do Jeruzalema hľadať Pána zástupov a prosiť Pána o priazeň. Toto hovorí Pán zástupov: V tých dňoch desať ľudí zo všetkých národov rozličných jazykov chytí judejského muža za okraj rúcha a povie: „Pôjdeme s vami, lebo sme počuli, že s vami je Boh.“ | pozri knihu ČNOSTI a zamyslenie na dnes