Meditácia na 09.10.2021

Sobota 27. týždňa v Cezročnom období Lk 11, 27-28

Ako Ježiš hovoril zástupom, akási žena zo zástupu pozdvihla svoj hlas a povedala mu: „Blahoslavený život, ktorý ťa nosil, a prsia, ktoré si požíval.“ Ale on povedal: „Skôr sú blahoslavení tí, čo počúvajú Božie slovo a zachovávajú ho.“

lubomir_stancek_oamdg_.jpg

Joel 4, 12-21 Toto hovorí Pán: „Nech vstanú a prídu národy do údolia Jozafat, lebo tam zasadnem a budem súdiť všetky okolité národy. Priložte kosáky, pretože dozrela žatva; poďte a šliapte, lis je už plný: pretekajú kade, lebo ich zloba je veľká. Zástupy za zástupmi v Údolí rozhodnutia, pretože je blízo deň Pána v Údolí rozhodnutia. Slnko a mesiac sa zatmejú a hviezdy stratia svoj lesk. A Pán zo Siona zahrmí a z Jeruzalema vydá svoj hlas. Nebo a zem sa budú chvieť, ale Pán je útočišťom svojho ľudu a pevnosťou synov Izraela. Vtedy poznáte, že ja som Pán, váš Boh, a bývam na svojom svätom vrchu Sione. Jeruzalem bude svätým miestom, cudzinci už cezeň neprejdú. V ten deň bude z vrchov kvapkať mušt a z pahorkov bude vytekať mlieko; vo všetkých judejských potokoch bude prúdiť voda a z Pánovho domu vyrazí prameň a zavlaží Údolie agátov. Egypt bude pustinou a Idumea púšťou vyschnutou, pretože páchali násilie na synoch Júdu a prelievali nevinnú krv v ich krajine. Júda ostane naveky a Jeruzalem z pokolenia na pokolenie. Ja pomstím ich krv, nenechám ju nepomstenú, lebo Pán býva na Sione.“