Meditácia na 16.10.2021

Sobota 28. týždňa v Cezročnom období Lk 12, 8-12

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Hovorím vám: Každého, kto mňa vyzná pred ľuďmi, aj Syn človeka vyzná pred Božími anjelmi. Ale kto mňa zaprie pred ľuďmi, bude zaprený pred Božími anjelmi. Ak niekto povie niečo proti Synovi človeka, odpustí sa mu to. Kto by sa však rúhal Duchu Svätému, tomu sa neodpustí. Keď vás budú vodiť do synagóg, pred úrady a vrchnosti, nestarajte sa, ako a čím sa budete brániť alebo čo budete hovoriť, lebo Duch Svätý vás v tú hodinu poučí, čo treba hovoriť.“

Priatelia, prečítajte si rozhovor: Obeť domáceho násilia nesmie mlčať a hrať sa na spasiteľa!

evanjelizacia.eu_link.jpg

Rim 4, 13. 16-18 Bratia, Abrahám ani jeho potomstvo nedostali prisľúbenie, že budú dedičmi sveta, skrze zákon, ale skrze spravodlivosť z viery. Preto z viery, aby to bolo z milosti, aby prisľúbenie trvale platilo pre všetko potomstvo: nielen pre to, čo je zo zákona, ale aj pre to, čo je z Abrahámovej viery – on je otcom nás všetkých, ako je napísané: „Ustanovil som ťa za otca mnohých národov“ - pred Bohom, ktorému uveril a ktorý oživuje mŕtvych a volá k bytiu to, čoho niet. „On proti nádeji v nádeji uveril, že sa stane otcom mnohých národov, podľa slova: ‚Také bude tvoje potomstvo.‘“

pozri tiež: ďalšie zamyslenie na dnes a duchovné cvičenie: BOŽIE SLOVO POČUŤ, VIDIEŤ A ŽIŤ