Meditácia na 10.11.2021

Svätého Leva Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi Lk 17, 11-19

Na ceste do Jeruzalema prechádzal Ježiš pomedzi Samáriu a Galileu. Ako vchádzal do ktorejsi dediny, išlo oproti nemu desať malomocných mužov. Zďaleka zastali a hlasne kričali: „Ježišu, učiteľ, zmiluj sa nad nami!“ Keď ich uvidel, povedal: „Choďte, ukážte sa kňazom!“ A ako šli, boli očistení. Len čo jeden z nich spozoroval, že je uzdravený, vrátil sa a veľkým hlasom velebil Boha. Padol na tvár Ježišovi k nohám a ďakoval mu; a bol to Samaritán. Ježiš na to povedal: „Neočistilo sa ich desať? A tí deviati sú kde? Nenašiel sa nik okrem tohoto cudzinca, čo by sa bol vrátil a vzdal Bohu slávu?“ A jemu povedal: „Vstaň a choď, tvoja viera ťa uzdravila.“

vypočujte si rozhovor s rehoľnou sestrou, ktorá prežila KOMUNISTICKÉ BARBARSTVO AKCIE "R" 1950

postavit_sa_pred_pana_evanjelizacia.eu_stancek_kubicova.jpg

Múd 6, 1-11 Počúvajte, králi, a buďte chápaví; učte sa, panovníci celého sveta. Napnite sluch, vy, čo vládnete nad masami, čo si zakladáte na zástupoch národov. Svoju moc máte od Pána a vládu od Najvyššieho. On sa vás bude pýtať na vaše skutky a skúmať bude vaše myšlienky. Lebo ste boli služobníkmi jeho kráľovstva, a nesúdili ste spravodlivo, nezachovávali ste zákon, ani ste nekonali podľa Božej vôle. S hrôzou a rýchle na vás príde, lebo tých, čo vládnu, postihne prísny súd. Veď malému človeku sa priznáva zľutovanie, ale mocní budú neúprosne vypočúvaní. Lebo Boh neustúpi pred nijakou osobou, ani sa nezľakne ničej veľkosti; veď on stvoril malého i veľkého a rovnako sa stará o všetkých. Ale na mocných čaká prísny súd. Teda vám, králi, sú určené tieto moje slová, aby ste sa naučili múdrosti a nepadli. Lebo tí, čo sväto strážia sväté veci, budú uznaní za svätých, a tí, čo sa to naučia, nájdu obrancu. Dychtite teda po mojich slovách, milujte ich a poučíte sa.

pozri tiež: duchovnú obnovu Postaviť sa pred Pána a ďalšie zamyslenie na dnes