Meditácia na 11.11.2021

Svätého Martina z Tours, biskupa Lk 17, 20-25

Keď sa farizeji opýtali Ježiša, kedy príde božie kráľovstvo, on im povedal: „Božie kráľovstvo neprichádza tak, že by sa to dalo spozorovať. Ani nepovedia: ‚Aha, tu je!‘ alebo: ‚Tamto je!‘, lebo Božie kráľovstvo je medzi vami.“ A učeníkom povedal: „Prídu dni, keď si budete žiadať uvidieť jeden z dní Syna človeka, ale neuvidíte. A povedia vám: ‚Hľa, tu je!‘, ‚Hľa, tamto je!‘ Nechoďte nikde, nebežte za nimi! Lebo ako blesk, keď sa zablysne, ožiari všetko od jedného kraja neba až po druhý, tak aj Syn človeka v svoj deň. Ale najprv musí mnoho trpieť a toto pokolenie ho zavrhne.

vypočujte si rozhovor s rehoľnou sestrou, ktorá prežila KOMUNISTICKÉ BARBARSTVO AKCIE "R" 1950

postavit_sa_pred_pana_evanjelizacia.eu_stancek_kubicova.jpg

Múd 7, 22 – 8, 1 V múdrosti je duch chápavý a svätý, jediný a mnohonásobný, jemný, bystrý, prenikavý, nepoškvrnený, jasný, nevinný, milujúci dobro, ostrý, nezadržateľný, dobročinný, ľudský, dobrotivý, pevný, istý, pokojný, všemohúci, vševidiaci, prenikajúci všetkých duchov, rozumných, čistých, najjemnejších. Veď múdrosť je pohyblivejšia než akýkoľvek pohyb; je taká, že svojou čistotou prechádza a preniká všetko. Ona je dychom Božej sily a čistý výron slávy Všemohúceho, preto nič nečisté sa jej dotknúť nemôže. Ona je odblesk večného svetla, zrkadlo Božej moci bez škvrny a obraz jeho dobroty. A hoci je len jedna, môže všetko; zostáva sama v sebe a všetko obnovuje. V každom pokolení prechádza do svätých duší a robí z nich Božích priateľov a prorokov. Veď Boh miluje len toho, kto býva s múdrosťou. Ona je krajšia než slnko a prevyšuje všetky súhvezdia; v porovnaní so svetlom žiari jasnejšie, lebo po svetle nasleduje noc, ale múdrosť zloba nezmôže. Jej sila siaha od jedného konca k druhému a všetko riadi lahodne.

pozri tiež: duchovnú obnovu Postaviť sa pred Pána a ďalšie zamyslenie na dnes