Meditácia na 12.11.2021

Svätého Jozafáta, biskupa a mučeníka Lk 17, 26-37

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Ako bolo za dní Noema, tak bude aj za dní Syna človeka. Ľudia jedli, pili, ženili sa a vydávali až do dňa, keď Noe vošiel do korába. Tu prišla potopa a zahubila všetkých. Podobne ako to bolo za dní Lota: ľudia jedli, pili, kupovali, predávali, sadili, stavali, ale v deň, keď Lot odišiel zo Sodomy, spustil sa oheň a síra z neba a všetkých zahubili. Priam tak bude aj v deň, keď sa zjaví Syn človeka. Kto bude v ten deň na streche a veci bude mať v dome, nech nezostupuje vziať si ich, a kto bude na poli, nech sa takisto nevracia nazad. Spomeňte si na Lotovu ženu. Kto sa bude usilovať zachrániť si život, stratí ho, a kto ho stratí, získa ho. Hovorím vám: V tú noc budú dvaja na jednej posteli: jeden bude vzatý a druhý sa ponechá. Dve budú spolu mlieť: jedna bude vzatá, druhá sa ponechá.“ Oni sa ho opýtali: „Kde, Pane?“ On im povedal: „Kde bude mŕtvola, tam sa zhromaždia aj orly.“

postavit_sa_pred_pana_evanjelizacia.eu_stancek_kubicova.jpg

Múd 13, 1-9 Prázdni sú od prírody všetci ľudia, ktorí nepoznajú Boha a z viditeľných dobier nie sú schopní poznať toho, ktorý je, čo hľadia na diela a nechcú uznať tvorcu, ale oheň, vietor alebo ľahký vzduch, hviezdnu klenbu, vodu rozbúrenú a svetlá na nebi pokladajú za bohov, čo riadia svet. Keď už ich krásou uchvátení ich pokladali za bohov, mali by vedieť, o koľko lepší je ich pán; lebo ich vytvoril prapôvodca krásy. A keď ich moc a činnosť budila v nich úžas, mali by poznať, o koľko silnejší je ten, čo ich stvoril; veď z veľkosti a krásy tvorov možno poznať ich stvoriteľa. No títo si zasluhujú menšiu výčitku, lebo sa vari pritom mýlia, keď hľadajú Boha a chcú ho nájsť. Zapodievajú sa jeho dielami, skúmajú ich a veria svojim očiam, lebo to, čo vidia, je také pekné. Hoci ani ich nemožno ospravedlniť. Keď boli takí múdri, že vedeli svet preskúmať, ako to, že nenašli skôr Pána toho všetkého?

pozri tiež: duchovnú obnovu Postaviť sa pred Pána a ďalšie zamyslenie na dnes