Meditácia na 24.11.2021

Svätého Ondreja Dung-Laka, kňaza, a spoločníkov, mučeníkov Lk 21, 12-19

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Položia na vás ruky a budú vás prenasledovať, vydajú vás synagógam a uväznia vás, budú vás vláčiť pred kráľov a vladárov pre moje meno. To sa vám stane, aby ste vydali svedectvo. Zaumieňte si teda, že nebudete dopredu premýšľať, ako sa brániť, lebo ja vám dám výrečnosť a múdrosť, ktorej nebudú môcť všetci vaši protivníci odolať ani protirečiť. Budú vás zrádzať aj rodičia, bratia, príbuzní a priatelia a niektorých z vás pripravia o život. Všetci vás budú nenávidieť pre moje meno. Ale ani vlas sa vám z hlavy nestratí. Ak vytrváte, zachováte si život.“

Prečítajte si rozhovor: Mnoho katolíkov chce ísť za rámec zvykového kresťanstva, chýba im vedenie

lubomir_oamgg.jpg

Dan 5, 1-6. 13-14. 16-17. 23-28 V tých dňoch kráľ Baltazár usporiadal veľkú hostinu pre tisíc svojich veľmožov a pred týmito tisícimi pil víno. Podnapitý Baltazár rozkázal priniesť zlaté a strieborné nádoby, ktoré jeho otec Nabuchodonozor odvliekol z jeruzalemského chrámu, aby z nich pili kráľ, jeho veľmoži, jeho ženy i súložnice. I doniesli zlaté nádoby, čo odvliekli z jeruzalemského chrámu, a pili z nich kráľ, jeho veľmoži, jeho ženy i súložnice. Pili víno a vychvaľovali svojich bohov zo zlata, zo striebra, z bronzu, zo železa, z dreva a z kameňa. Vtom sa zjavili prsty ľudskej ruky a písali oproti svietniku na omietku steny kráľovského paláca; a kráľ hľadel na prsty ruky, čo písala. Tu sa kráľova tvár zmenila, myšlienky ho desili, bedrové kĺby sa mu uvoľnili a triasli sa mu kolená. Potom priviedli pred kráľa Daniela a kráľ mu povedal: „Ty si Daniel, z judejských zajatcov, ktorých kráľ, môj otec, priviedol z Judey? Počul som o tebe, že máš ducha bohov a že sa u teba prejavil mimoriadny dôvtip, rozumnosť a múdrosť. A ešte som počul, že vieš vykladať tajomstvá a riešiť záhady. Ak mi teda budeš vedieť prečítať tento nápis a vysvetlíš mi jeho zmysel, budeš sa obliekať do purpuru, zlatú reťaz budeš nosiť na krku a budeš tretím kniežaťom v mojom kráľovstve.“ Daniel odpovedal kráľovi: „Svoje dary si nechaj a odmenu daj inému; ale nápis ti prečítam, kráľ, a jeho význam ti vyložím. Vyvyšoval si sa nad Pána nebies, priniesli ti nádoby jeho domu a pil si z nich víno ty i tvoji veľmoži, tvoje ženy a súložnice. Vychvaľoval si strieborných, zlatých, bronzových, železných, drevených a kamenných bohov, ktorí nevidia, nepočujú a nevnímajú, ale Boha, v ktorého ruke je tvoj dych a všetky tvoje cesty, si neoslavoval. Preto poslal tieto prsty a napísal tento nápis. Toto bolo napísané: Mane, tekel, ufarsin. A toto je význam slov: Mane – Boh spočítal tvoje kraľovanie a urobil mu koniec; tekel – odvážili ťa na váhe a zistili, že si ľahký; ufarsin – tvoje kráľovstvo je rozdelené a vydané do rúk Médov a Peržanov.“