Meditácia na 30.11.2021

Svätého Ondreja, apoštola | Mt 4, 18-22 facebook_like_logo.jpg

Keď raz Ježiš kráčal popri Galilejskom mori, videl dvoch bratov, Šimona, ktorý sa volá Peter, a jeho brata Ondreja, ako spúšťajú sieť do mora; boli totiž rybármi. I povedal im: „Poďte za mnou a urobím z vás rybárov ľudí." Oni hneď zanechali siete a išli za ním. Ako šiel odtiaľ ďalej, videl iných dvoch bratov, Jakuba Zebedejovho a jeho brata Jána, ako na lodi so svojím otcom Zebedejom opravujú siete, aj ich povolal. Oni hneď zanechali loď i svojho otca a išli za ním.

Prečítajte si zaujímavý a poučný rozhovor: Povery, mágia, veštby / Diabol pracuje ako úžernícka nebankovka, požičia rád, aby časom získal všetko

 

meditacie_ls.jpg

Keď človek zabúda na svoje poslanie týkajúce sa večnosti, obmedzuje sa na pozemskú existenciu, uspokojuje sa so zdanlivým pokojom, výlučne len s vonkajškovou spokojnosťou, ktorá tkvie v čo najväčšom materiálnom blahobyte, získaným s minimálnou námahou. Takto si buduje nedokonalý a nestabilný pokoj, pretože nemá korene v hodnote ľudskej osoby stvorenej na Boží obraz a povolanej stať sa dieťaťom Božím. Vy sa nikdy nesmiete uspokojiť s takými náhradami pokoja; bol by to veľký omyl, ktorý by spôsobil najväčšie rozčarovanie. Ohlasoval to už Ježiš pred svojim nanebovstúpením, keď povedal: „Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Ale ja vám nedávam, ako svet dáva“ (Jn 14,27).

Existujú totiž dva druhy pokoja: pokoj, ktorý si ľudia dokážu budovať sami, a pokoj, ktorý je Božím darom; pokoj nastolený zbraňami a pokoj, ktorý vychádza zo srdca. Prvý druh pokoja je krehký a neistý - možno ho nazvať len zdanlivým pokojom, pretože sa zakladá na strachu a nedôvere.

Druhý druh pokoja je naopak pevným a trvalým pokojom, pretože sa zakladá na spravodlivosti a láske, preniká do srdca - je darom, ktorý Boh udeľuje tým, čo milujú `jeho` zákon (porov. Ž 119,165). Ak máme skutočný pokoj vo svojich srdciach, dokážeme žiť ako Božie deti v bratstve s ostatnými ľuďmi. Tak aj v miere, v akej sa budeme cítiť ako synovia a dcéry Boha, budeme ľuďmi trvalého pokoja. Božie synovstvo je základom pokoja a radosti kresťana. Nájde v tom potrebnú ochranu, otcovské teplo a dôveru v budúcnosť.

Žijeme v dôvere, pretože za všetkými životnými prípadmi sa vždy skrýva nejaké dobro. „Vieme, že tým, čo milujú Boha, všetko slúži na dobré“ - povedal svätý Pavol prvým kresťanom v Ríme. Vedomie Božieho synovstva nás posilní v ťažkostiach. „Neľakajte sa, ani sa neobávajte nijakej ujmy, aj keby boli okolnosti v ktorých pracujete, hrozné... Božie ruky sú rovnako mocné, ako za oných čias a ak je to potrebné, robia zázraky.

Sme pod dobrou ochranou. Snažme sa v týchto adventných dňoch prekonávať prekážky a šíriť pokoj i radosť; učme sa stretávať Pána vo všetkom - aj v ťažkých chvíľach. Bože, Otče všemohúci, musíš byť základným cieľom môjho života, aby každé moje slovo a všetky moje pocity vyjadrovali teba. Ty mi, Pane, dovolíš, aby som sa k tebe obrátil a celkom slobodne k tebe hovoril. Ja som nepatrný na zemi, ale bol som zajatý tvojou láskou. Než som ťa poznal, zmysel môjho života bol predo mnou skrytý a moja existencia nemala význam. Vďaka tvojmu milosrdenstvu som začal žiť a teraz mi je všetko jasné. Bol som poučený vo viere, ponoril som sa do nej tak, že nie je úniku. Pane, odpusť mi, ale ja sa od teba nemôžem odlúčiť, skôr by som pre teba zomrel. Neskôr mi čas priniesol mnoho ďalších učení, tie však prišli príliš neskoro. Omnoho skôr, než som vôbec počul ich názvy, uveril som tebe. Teraz ti už celkom patrím. Prosme i pri tejto svätej obete, aby sme zostali maličkými, ako skutočné Božie deti a tak našli zaľúbenie v očiach nebeského Otca. Amen.