Meditácia na 11.12.2021

Sobota po 2. adventnej nedeli | Mt 17, 10-13

Keď zostupovali z vrchu, učeníci sa pýtali Ježiša: „Prečo zákonníci hovoria, že najprv musí prísť Eliáš?“ On odpovedal: „Áno Eliáš príde a všetko obnoví. Ba hovorím vám, že Eliáš už prišiel, no nespoznali ho a urobili s ním, čo chceli. Takisto bude od nich trpieť aj Syn človeka.“ Vtedy učeníci pochopili, že im hovoril o Jánovi Krstiteľovi.

Prečítajte si rozhovor: Advent je náš vklad do prežívania Vianoc.

 

meditacie_ls.jpg

Farizeji, saduceji, leviti, ba celý židovský národ očakával Mesiáša. Vedeli, že jeho príchod bude ohlasovať posol, ktorý mu pripraví cestu. Bude veľmi blízky, či podobný Eliášovmu duchu. Preto sa Jána opýtali: „Kto si ty?“ Ján vyznal a nič nezaprel: „Ja nie som Mesiáš.“ „Čo teda“ - pýtali sa ho, „Si Eliáš?“ Povedal im: „Nie som.“ „Tak čo hovoríš o sebe?“ Ján povedal: „Ja som hlas volajúceho na púšti: „Vyrovnajte cestu Pánovi“ (porov.: Jn 1,19-23).

Z takéhoto rozhovoru sa nám zdá jasné, kto je Ján Krstiteľ a aká je jeho úloha v dejinách spásy. Pre židov to také samozrejmé nebolo. Preto kládli Jánovi ďalšie otázky. No ani odpovede na všetky ich otázky ich nepresvedčili o tom, že Ján Krstiteľ pripravuje cestu Pánovi. Farizeji, saduceji a leviti ho nespoznali. Jánovo posolstvo sa uchytilo na miestach, kde to očakávali najmenej. Medzi chudobnými, zločincami, dokonca aj v nenávidenej okupačnej armáde. Títo všetci spoznali, že Ján Krstiteľ ich chce pripraviť na stretnutie s Pánom. Preto prichádzali, vyznávali svoje hriechy a dávali sa mu pokrstiť v rieke Jordán. Prežívame advent. Je to čas očakávania. Potrebujeme sa na chvíľu zastaviť a uvedomiť si, na koho čakáme. Uvedomiť si, kto je ten, na ktorého čakáme. Je to nevyhnutné, ak nechceme dopadnúť, ako farizeji, saduceji, či leviti. Tí mali okolo seba všetky možné znamenia, no predsa nespoznali Jána Krstiteľa a Ježiša. Rovnako my. O pár dní nám môže žiariť vianočný stromček a rozvoniavať kapustnica, no my sa môžeme cítiť nesvoji. Budeme vedieť, že niečo podstatné nám ešte chýba. Aby sa to nestalo, pripravme sa na to, aby sme spoznali Pána.

Pripravme sa na stretnutie s ním. Prečítajme si vo Svätom písme, čo všetko sa na neho vzťahuje. Prorok Izaiáš nám toho môže veľa povedať. Tak, ako sa niektoré miesta vzťahovali na Jána Krstiteľa, tak sa niektoré miesta vzťahujú na Ježiša. Skúsme si ich prečítať. Skúsme vstúpiť do tajomstva príchodu Ježiša Krista. Skúsme zažiť to očakávanie. Keď budeme listovať vo Svätom písme, budeme priam cítiť, či vidieť tú túžbu ľudstva, s akou očakávali Mesiáša. Spoznajme bohatstvo Božieho slova. Potom zatvorme Písmo a ostaňme aspoň chvíľu v očakávaní toho, na ktorého sa teší celý svet. Ak budeme takto prežívať Advent, nebude možné, aby sme nespoznali Ježiša, keď príde. Nebude možné, aby nám ho zatienili darčeky, či iné veci. Ak budeme takto prežívať Advent, spoznáme, aké bohatstvo prichádza do nášho života. A tak sa spoločne modlime: Otče, túžime spoznať tvojho Syna. Chceme ho spoznať v tvojom Slove, a stretnúť sa s ním v našich srdciach. Amen