Meditácia na 31.01.2022

Svätého Jána Bosca, kňaza | Mk 5, 1-20

Ježiš a jeho učeníci prišli na druhý breh mora do gerazského kraja. Len čo vystúpil z lode, vyšiel z hrobov oproti nemu človek posadnutý nečistým duchom. Býval v hroboch a nik ho už nemohol zviazať ani reťazami. Lebo často ho sputnali okovami a reťazami, ale on reťaze roztrhal a okovy rozlámal; nik ho nevládal skrotiť. A stále, v noci i vo dne bol v hroboch a na vrchoch, kričal a tĺkol sa kameňmi. Keď v diaľke zbadal Ježiša, pribehol, poklonil sa mu a skríkol veľkým hlasom: „Čo ťa do mňa, Ježiš, syn najvyššieho Boha?! Zaprisahám ťa na Boha, nemuč ma!“ Lebo Ježiš mu povedal: „Nečistý duch, vyjdi z tohoto človeka!“ A spýtal sa ho: „Ako sa voláš?“ Odpovedal mu: „Volám sa pluk, lebo je nás mnoho.“ A veľmi ho prosil, aby ich nevyháňal z toho kraja. Na úpätí vrchu sa tam pásla veľká črieda svíň. Preto ho prosili: „Pošli nás do svíň, nech vojdeme do nich.“ On im to dovolil. Nečistí duchovia teda vyšli a vošli do svíň. A črieda – okolo dvetisíc kusov – sa náramne prudko hnala dolu svahom do mora a v mori sa potopila. Pastieri ušli a rozhlásili to v meste a po osadách. A ľudia vyšli pozrieť sa, čo sa stalo. Prišli k Ježišovi a videli toho, ktorého trápil zlý duch, toho, čo bol posadnutý plukom, ako sedí oblečený a je pri zdravom rozume, a schytila ich hrôza. Očití svedkovia im rozpovedali, čo sa stalo s tým, čo bol posadnutý zlým duchom, a so sviňami. A začali ho prosiť, aby odišiel z ich kraja. Keď Ježiš nastupoval na loď, prosil ho ten, ktorého predtým trápil zlý duch, aby smel zostať s ním. On mu to nedovolil, ale mu povedal: „Choď domov k svojim a zvestuj im, aké veľké veci ti urobil Pán a ako sa nad tebou zmiloval.“ On odišiel a začal v Dekapole rozhlasovať, aké veľké veci mu urobil Ježiš. A všetci sa čudovali.

 

meditacie__evanjelilzacia.jpg

S čím bojujem sám u seba? Ktoré ťažkosti prekonávam v poslednom čase? Ako prijímam boje na ceste ku kňazstvu u svojich spolubratov? Ježiš bojuje Plukom nečistých duchov rázne a otvorene: „Nečistý duch, vyjdi z tohto človeka “ (Mk 5,8)? S nečistým duchom musíme stále bojovať v Kristovom mene. Duch nenávisti, pohŕdania, vzbury, rúhania, dvojtvárnosti, zaťatosti a mnohými inými duchmi, tak či onak treba bojovať. Boj je zvlášť ťažký v našom vnútri, so sebou samým. Vkrádajú sa do srdca, liahnu sa v zákutiach duše, vyrastajú následkom nedostatku našej bdelosti a práce na sebe. Nie je ich v nás pluk? Ježiš stojí pri nás. Pomáha. Preto ducha egoizmu, lakomstva, závisti, lenivosti a iných skôr premôžeme. Ježiš nás učí stratégii boja.

Osvojovať si dobrého ducha lásky, obety, zdržanlivosti, pokoja... Je isté, že trpný, ľahostajný postoj - je už naša prehra. Od začiatku pokušenia vedieť povedať: nie! Bojom sa nevyhneme, ale víťazstva nech sa stanú našou odmenou u Ježiša. Obyvatelia Cézarey žiadali, aby Ježiš odišiel z ich kraja, mi ho prosíme aby zostal. Amen.