Meditácia na 06.03.2022

1. pôstna nedeľa | Lk 4, 1-13

Ježiš sa vrátil od Jordánu plný Ducha Svätého. Duch ho vodil štyridsať dní po púšti a diabol ho pokúšal. V tých dňoch nič nejedol. A keď sa skončili, vyhladol. Tu mu diabol povedal: „Ak si Boží Syn, povedz tomuto kameňu, aby sa stal chlebom.“ Ježiš mu odvetil: „Napísané je: ‚Nielen z chleba žije človek.‘“ Potom ho diabol vyzdvihol, v jedinom okamihu mu ukázal všetky kráľovstvá sveta a vravel mu: „Dám ti všetku ich moc a slávu, lebo som ju dostal a dám ju, komu chcem. Ak sa mi teda budeš klaňať, všetka bude tvoja.“ Ježiš mu povedal: „Je napísané: ‚Pánovi, svojmu Bohu, sa budeš klaňať a jedine jemu budeš slúžiť.‘“ Potom ho zaviedol do Jeruzalema, postavil ho na vrchol chrámu a povedal mu: „Ak si Boží Syn, vrhni sa stadeto dolu, veď je napísané: ‚Svojim anjelom dá príkaz o tebe, aby ťa chránili,‘ a ‚vezmú ťa na ruky, aby si si neuderil nohu o kameň.‘“ Ježiš mu odvetil: „Je povedané: ‚Nebudeš pokúšať Pána, svojho Boha.‘“ Keď diabol skončil všetko pokúšanie, na čas od neho odišiel.

Milí priatelia, prečítajte si tiež rozhovor na tému: N E Z A B I J E Š! 

 

evanjelizacia.eu_link.jpg

Začíname pôstnu dobu. Chceme ešte robiť nové jazvy v duši, dušiach? Kristove víťazstvá v pokúšaní sú nám podanou rukou k našim víťazstvám v pokušeniach. Je čas a príležitosť zošľachtiť svojho ducha a umocniť svoje vnútorné i vonkajšie rozpoloženie svojej osobnosti. Je čas si povedať a začať: Ja, XY, s pomocou Božou, príkladom okolia a učením Cirkvi chcem nastúpiť ako nový človek na novú cestu života.

Všetci urobme podobne. Život bez hriechu je možný, ale pokušeniam sa nevyhneme. Pokušenie ešte nie je hriech. Ale aj v pokušení rozhoduje vernosť. Cigareta je dovolená, fajčiť nie je hriech, a predsa zriecť sa hoci len jednej cigarety, tej, ktorú práve chcem vložiť do úst, je veľké víťazstvo. Alkohol nie je hriech, a predsa ten malý pohárik či pohár piva, čo držím v ruke, je vhodné odložiť, dokonca výhodnejšie vyliať na zem ako do úst. A to je veľká vec. Hracie automaty majú skrátiť čas, pobaviť, rozptýliť, potešiť. Ale nevkročiť do miestnosti, kde sú hracie automaty, môže byť väčšie víťazstvo, keď už človek nemusí klamať, kradnúť, podvádzať, ničiť seba, rodinu, šťastie.

Každý hriech, nielen hlavné, ktoré začínajú pýchou, ale i cudzie hriechy, ktoré priamo nepáchame, ale napomáhame iným v hriechu, sú aj naším nešťastím a aj za ne budeme prijímať trest. Stavovské hriechy, manželské hriechy nie sú najprv pokušením? Šťastie a nešťastie je v rukách každého človeka. Je správne, že začíname od malých vecí. Už to, že si vzbudzujeme ten najlepší úmysel, ako je modlitba, túžba zriecť sa hriešnych návykov, urobiť rodinu i seba šťastnými je správne. Skúsme sa častejšie zastaviť a všimnúť si sám seba, svoje správanie, čo práve robím, kde idem. Pousilujme sa častejšie vkročiť do kostola, vziať do rúk ruženec, Sväté písmo. Zadívajme sa do zrkadla a usmejme sa na seba, usmejme sa na svojich drahých. Nájdime si pre nich čas. Vložme sa do rúk Krista. Skryme sa pod ochranu Panny Márie. Predsa nič nás to nestojí, a veríme, že je to veľa. Boh nepozerá na veľkosť našich činov. Pozerá na to, koľko lásky vkladáme do skutkov, slov, myšlienok...

Evanjelista Lukáš o pokúšaní Ježiša napísal: „Keď diabol skončil všetko pokúšanie, na čas od neho odišiel“ (Lk 4,13). Týka sa to aj nás. Amen.