Meditácia na 01.04.2022

Piatok po 4. pôstnej nedeli | Jn 7, 1-2. 10. 25-30

Ježiš chodil po Galilei; nechcel ísť do Judey, lebo Židia ho chceli zabiť. Boli však blízko židovské sviatky Stánkov. Ale keď jeho bratia odišli na sviatky, išiel aj on, no nie verejne, lež akoby potajomky. Tu niektorí Jeruzalemčania hovorili: „Nie je to ten, čo ho chcú zabiť? Pozrite, hovorí verejne a nič mu nevravia. Vari sa už aj poprední muži presvedčili, že on je Mesiáš? Lenže o tomto vieme, odkiaľ je, ale keď príde Mesiáš, nik nebude vedieť, odkiaľ je.“ A Ježiš učil v chráme a zvolal: „Aj ma poznáte, aj odkiaľ som, viete. A neprišiel som sám od seba, ale pravdivý je ten, ktorý ma poslal a vy ho nepoznáte. Ja ho poznám, lebo som od neho a on ma poslal.“ Preto ho chceli chytiť, ale nik nepoložil naň ruky, lebo ešte neprišla jeho hodina.

 

evanjelizacia.eu_link.jpg

Mnohí ste sa tiež presvedčili o tom, že keď ste v praktickom živote uskutočnili Ježišove slová: „Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme každý deň svoj kríž a nasleduje ma" (Lk 9, 23), že Ježiš svojim verným neostane nič dlžný. Ak sme sa raz rozhodli pre Ježiša, nesmieme si myslieť, že len raz v živote to bolí. Na ceste za Ježišom potrebujeme zastávky, akýsi oddychový čas, prestávku, kde sa nám zregenerujú sily, kde zrelaxujeme, kde si odpočinieme. Iste nechceme, aby aj o nás platili Ježišove slová z evanjelia: „Aj ma poznáte, aj odkiaľ som viete. A neprišiel som sám od seba, ale pravdivý je ten, ktorý ma poslal..." (Jn 7, 28). Veríme, že Ježiš je náš Boh, večná Láska, ktorý nás miloval nadovšetko. Nechceme patriť medzi tých, o ktorých Ján napísal, že ho chceli chytiť a zabiť, keď im Ježiš oznámil, kto je a načo prišiel. Aj keď to neskôr skutočne urobili, to len preto, že to on chcel a nie oni. On chcel dokázať svoju lásku, ako to sám povedal slovami: „Nik nemá väčšiu lásku ako ten, kto položí svoj život za svojich priateľov" (Jn 15, 13). Modlime sa dnes za seba samých, aby sme sa vždy správne rozhodli, aj keď to bude ťažké. Neváhajme ani v takýchto ťažkých chvíľach a nadovšetko dôverujme Ježišovi. Nech nám pomôžu jeho slová: Hľa, ja som s vami až do skončenia sveta! Amen.