Meditácia na 21.06.2022

Utorok 12. týždňa v Cezročnom období | Mt 7, 6. 12-14

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Nedávajte, čo je sväté, psom a nehádžte svoje perly pred svine, aby ich nohami nepošliapali, neobrátili sa proti vám a neroztrhali vás. Všetko, čo chcete, aby ľudia robili vám, robte aj vy im. Lebo to je Zákon i Proroci. Vchádzajte tesnou bránou, lebo široká brána a priestranná cesta vedie do zatratenia a mnoho je tých, čo cez ňu vchádzajú. Aká tesná je brána a úzka cesta, čo vedie do života, a málo je tých, čo ju nachádzajú!“

 

Z evanjelia pre nás vyplýva, aby sme si boli vedomí, čo je našou povinnosťou kresťana, učeníka, vyznávača, aby sme svoju vieru ohlasovali v jej čistote, chránili ju od nánosov toho, čo nemá s vierou nič spoločné, čo vieru znehodnocuje. Zároveň text evanjelia nás upozorňuje, že v živote je ťažké ohlasovať Evanjelium, to znamená ísť úzkou bránou. Z učenia Pána Ježiša ale vieme, že i toto má zmysel a význam. Text nás vedie k zamysleniu sa nad sebou samým. Priam sa ponúkajú otázky a čaká na ne odpoveď: Po akej ceste idem? Je to pohodlná a široká, alebo je úzka? Áno, my si uvedomujeme, že nie je podstatné, čo sa nám viac páči, čo nám viac vyhovuje, ale to, čo je pre nás viac osožné. A preto, že chceme chváliť Boha a zmysel svojho života nevidíme len tu na zemi, toto evanjelium chápeme ako smerovku, ukazovateľ, alebo prípadné usmernenie, či skorigovanie na svojej životnej ceste, že svoj smer chceme zjednotiť s tým, čo od Kristovho učeníka vyžaduje Pán Ježiš. Odstráňme pohoršenie z našich radov! Časté a dôkladné spytovanie nášho svedomia nám vždy pomôže vylepšiť svoj vzťah k Ježišovi, a tak lepšie a istejšie kráčať do večnosti. Amen.