Meditácia na 27.06.2022

Pondelok 13. týždňa v Cezročnom období | Mt 8, 18-22

Keď Ježiš videl okolo seba veľké zástupy, rozkázal preplaviť sa na druhý breh. Tu k nemu pristúpil istý zákonník a povedal mu: „Učiteľ, pôjdem za tebou všade, kam pôjdeš.“ Ježiš mu odvetil: „Líšky majú svoje skrýše a nebeské vtáky hniezda, ale Syn človeka nemá kde hlavu skloniť.“ Iný, jeden z jeho učeníkov, mu povedal: „Pane, dovoľ mi najprv odísť a pochovať si otca.“ Ale Ježiš mu povedal: „Poď za mnou a nechaj, nech si mŕtvi pochovávajú mŕtvych.“

prečítajte si zaujímavý rozhovor: Martin Kramara / Klebetníci vždy dúfajú, že sa pridáme na ich stranu. Nesadnime im na lep

 

Am 2, 6-10. 13-16

Toto hovorí Pán: „Pre tri zločiny Izraela a pre štyri neodvolám slovo. Preto, že spravodlivého predali za peniaz a bedára za pár sandálov; do prachu zeme zašľapujú hlavy chudobných a krivia cestu bedárov, syn i otec chodia za jedným dievčaťom a hanobia moje sväté meno; na plášťoch vzatých do zálohy váľajú sa pri každom oltári a v dome svojho Boha pijú víno odsúdených.

A ja som vyničil pred nimi Amorejčanov, čo boli sťa cédre vysokí a silní ako duby; zničil som hore ich ovocie a dolu ich korene. Ja som vás vyviedol z egyptskej krajiny a vodil štyridsať rokov po púšti, aby ste zaujali krajinu Amorejčanov. No ja vás pritisnem k zemi, ako pritlačí voz naložený senom. Rýchly sa nezmôže na útek, mocný si neudrží silu a silák si nezachráni život. Lukostrelec neobstojí, nohy nezachránia bežca, jazdec si nezachráni život na koni. Najudatnejší z hrdinov sa v ten deň dá na útek nahý,“ hovorí Pán.