Meditácia na 29.06.2022

Svätých Petra a Pavla, apoštolov | Mt 16, 13-19

Keď Ježiš prišiel do okolia Cézarey Filipovej, pýtal sa svojich učeníkov: „Za koho pokladajú ľudia Syna človeka?“ Oni vraveli: „Jedni za Jána Krstiteľa, iní za Eliáša a iní za Jeremiáša alebo za jedného z prorokov.“ „A za koho ma pokladáte vy?“, opýtal sa ich. Odpovedal Šimon Peter: „Ty si Mesiáš, Syn živého Boha.“ Ježiš mu povedal: „Blahoslavený si, Šimon, syn Jonášov, lebo ti to nezjavilo telo a krv, ale môj Otec, ktorý je na nebesiach. A ja ti hovorím: Ty si Peter a na tejto skale postavím svoju Cirkev a pekelné brány ju nepremôžu. Tebe dám kľúče od nebeského kráľovstva: čo zviažeš na zemi, bude zviazané v nebi, a čo rozviažeš na zemi, bude rozviazané v nebi.“

 

Pozerajme na Rím, pretože tam je náš Svätý Otec, viditeľná hlava Cirkvi, nástupca Krista na zemi. Pre nás je to skutočne osobnosť. Navštívil už celý svet. Je to skutočne posol pokoja a lásky i keď má veľa nepriateľov. Veď aj Krista nenávideli Pápež to vie. Pre nás dnešný sviatok znamená aj to, aby sme ostali verní Svätému Otcovi. Tak ako to uverejnili i Katolícke noviny, keď zavítal na Slovensko náš slovenský kardinál Jozef Tomko, ktorý riadi tretinu sveta, pretože sú mu podriadené misie. Povedal: - O tom, čo povie pápež, sa nediskutuje! - To znamená vernosť Cirkvi a vernosť pápežovi. To nie je slepá poslušnosť, ale to je základ viery a jednoty.

Modlime sa preto, aby táto jednota sa medzi nami rozvíjala a prehlbovala. Modlime sa, aby sme ostali verní Kristovi a Cirkvi. Modlime sa, aby sme dali našej mládeži dobrý a zdravý základ viery do jej života. To bude tá najistejšia záruka, že náš národ i Cirkev splnia svoje poslanie, ktoré nám dáva Boh. Keď má v rodine sviatok otec, tak sa často toto stretnutie využije na spomínanie, povzbudenie rodičov, pookriatie. Dnes si spomíname na nášho prvého pápeža, a preto aj toto naše stretnutie má vyznieť ako spomienka, povzbudenie do ďalšieho života, tiež pookriatie, keď naše duše a telá sú unavené. Amen.