Meditácia na 28.07.2022

Štvrtok 17. týždňa v Cezročnom období | Mt 13, 47-53

Ježiš povedal zástupom: „A zasa nebeské kráľovstvo sa podobá sieti, ktorú spustia do mora a ona zachytáva všetky druhy. Keď je plná, vytiahnu ju na breh, posadajú si, dobré vyberú do nádob a zlé vyhodia von. Tak bude aj na konci sveta: vyjdú anjeli, oddelia zlých od spravodlivých a hodia ich do ohnivej pece. Tam bude plač a škrípanie zubami. Pochopili ste to všetko?“ „Áno,“ odpovedali. A on im povedal: „Preto sa každý zákonník, ktorý sa stal učeníkom nebeského kráľovstva, podobá hospodárovi, ktorý vynáša zo svojej pokladnice veci nové i staré.“ Keď Ježiš skončil tieto podobenstvá, odišiel odtiaľ.

 

Svet a náš pozemský život sú ako more, v ktorom pláva všetko možné: dobré a zlé ryby, ale aj odpadky a haraburdie. Božia milosť hľadá všetkých, a preto sa všetci môžu dostať do siete. Božie milosrdenstvo je nekonečné. Čo je v prírode nemožné, je možné v Božom kráľovstve: zlé ryby sa môžu zmeniť a premeniť na dobré ryby zmenou svojho zmýšľania. Boh poskytuje dostatok času všetkým ľuďom k zamysleniu a obráteniu. Boh je Pánom nášho života. Sme v jeho rukách. V rukách, ktoré hrejú a chránia, v rukách, ktoré strážia a podopierajú, v rukách, ktoré povzbudzujú a sú otvorené ako náruč, aby nás kedykoľvek prijali. Taktiež to môžu byť ruky, ktoré nechajú odísť každého, kto nechce zostať, a ktoré na konci budú súdiť, pričom budú rešpektovať rozhodnutie, ktoré každý urobil. Ruky, ktoré napomínajú, ruky Božie, ktoré pozývajú a uisťujú. Ruky, ktoré ponúkajú poklad, z ktorého možno čerpať bohatstvo a je prejavom Božej lásky, ktorá sa daruje.

Len nádej môže vidieť to, čoho ešte niet a čo raz bude. Miluje to, čoho ešte niet a čo raz bude. V budúcom čase a večnosti. Kráča po strmej, neistej a namáhavej ceste. Podporovaná a zavesená na ramenách svojich dvoch veľkých sestier (viery a lásky), ktoré ju držia za ruku. A maličká nádej napreduje ako dieťa, ktoré ešte nemá silu, aby mohlo kráčať samo. Ale v skutočnosti je to ona, ktorá umožňuje kráčať ďalším dvom. Boh chce, aby sme si uvedomili, že krst je len začiatkom nášho vzťahu s ním. Každý deň nás chce posilňovať svojím Duchom Svätým. Amen.