Meditácia na 30.07.2022

Sobota 17. týždňa v Cezročnom období | Mt 14, 1-12

V tom čase tetrarcha Herodes počul o Ježišovi a hovoril svojim dvoranom: „To je Ján Krstiteľ. Vstal z mŕtvych, a preto v ňom pôsobí zázračná moc.“ Herodes totiž Jána chytil, sputnal ho a vrhol do väzenia pre Herodiadu, manželku svojho brata Filipa, lebo mu Ján hovoril: „Nesmieš s ňou žiť!“ A chcel ho zabiť, bál sa však ľudu, lebo ho pokladali za proroka. No v deň Herodesových narodenín tancovala dcéra Herodiady v kruhu hostí a Herodesovi sa tak zapáčila, že jej pod prísahou sľúbil dať všetko, čo si bude žiadať. Ona na návod svojej matky povedala: „Daj mi tu na mise hlavu Jána Krstiteľa.“ Kráľ sa zarmútil, ale pre prísahu a kvôli spolustolujúcim rozkázal, aby jej ju dali. A tak dal Jána vo väzení sťať. I priniesli na mise jeho hlavu, odovzdali ju dievčaťu a ono ju zanieslo svojej matke. Tu prišli jeho učeníci, vzali jeho telo a pochovali ho; potom išli a oznámili to Ježišovi.

 

Mať priateľa znamená prijať od neho pravdu, i keď je tvrdá. Rovnako naša viera je vtedy správna, keď nám skutočne ide o spásu, a nie o vonkajšie ohľady. Ján, predchodca Pána Ježiša, si svedomite plní svoje povinnosti. Vidíme to aj na jeho správaní, keď sa nebojí Herodesovi povedať pravdu: „Nesmieš žiť s Herodiadou, manželkou svojho brata Filipa" (Mt 14,3-4). Oženiť sa so ženou brata, ktorému porodila aj dieťa, bolo podľa izraelského zákona krvismilstvo, odhliadnuc v tomto prípade aj od dvojnásobnej manželskej nevery. Herodes si však nechcel dať rozkazovať a Herodiada ešte menej. A tak dal Herodes Jána Krstiteľa najprv uväzniť.

Podľa Jozefa Flávia to urobil zo strachu pred Jánovým vplyvom na ľud. Je možné, že spolu pôsobili obidva dôvody. S tým súhlasí aj to, že Herodes sa zo strachu pred ľuďmi dlho nevedel odhodlať k poprave, pretože uväznil Jána ešte v zime pred druhou Veľkou nocou Ježišovho verejného života. Ján bol pravdepodobne vyše roka vo väzení. Väzenie pre Jána Krstiteľa, ktorý bol navyknutý na tvrdý život, nebolo príliš tvrdé, pretože sa mohol stretávať aj so svojimi učeníkmi. Herodes mal rozporné správanie k Jánovi. Na jednej strane ho dal uväzniť a na druhej strane sa rád s ním rozprával. Je to však prejav Herodesovej slabošskej povahy, nerozhodného vladára a zmyselníka, ktorého Ján udivoval svojím silným a jasným charakterom.

Herodiada však šla za svojím cieľom. Smrť Jána. Tanec Salomy jej pomohol v nenávisti voči Jánovi. Ján si zastal svoje miesto. Nesklamal a nezradil svojho Boha. Tento príklad je hodný nasledovania aj dnes. Vždy bolo ťažké povedať pravdu a najmä tomu, kto ju nechcel prijať a ešte mal moc. Je správne, keď vo výchove sa stavia na pravde. Rodina získava silu, ktorá ju viac obohacuje, pretože sa spolunažívanie stavia na láske. Vieme, že keď sa napomínanie deje v duchu pokory a lásky, sme ochotnejší prijať túto službu. Amen.