Meditácia na 03.08.2022

Streda 18. týždňa v Cezročnom období | Mt 15, 21-28

Ježiš sa odobral do okolia Týru a Sidonu. Tu prišla k nemu istá kanaánska žena z tých končín a kričala: „Zmiluj sa nado mnou, Pane, syn Dávidov! Dcéru mi hrozne trápi zlý duch.“ Ale on jej neodpovedal ani slovo. Jeho učeníci pristúpili k nemu a prosili ho: „Pošli ju preč, lebo kričí za nami.“ Ale on odvetil: „Ja som poslaný iba k ovciam strateným z domu Izraela.“ No ona prišla k nemu, poklonila sa mu a povedala: „Pane, pomôž mi!“ On jej odpovedal: „Nie je dobré vziať chlieb deťom a hodiť ho šteňatám.“ „Áno, Pane,“ vravela ona, „ale aj šteňatá jedia odrobinky, čo padajú zo stola ich pánov.“ Vtedy jej Ježiš povedal: „Žena, veľká je tvoja viera! Nech sa ti stane, ako chceš.“ A od tej hodiny bola jej dcéra zdravá.

Prečítajte si poučný rozhovor: Peter Šimko / Všetci ľudia sú Božím dielom, ale nie všetci sú Božími deťmi

 

Nebojme sa dávať dobrý príklad viery. Nehanbime sa verejne k svojej viere priznať, svoju vieru žiť, a to aj vtedy, keď nás to stojí viac námahy, síl a času. Pre vzrast svojej viery nájdime si čas na štúdium a rast vedomostí v oblasti viery. Nepodceňujme svoje okolie. Dnešná doba potrebuje aj vzdelaných, aj svätých mužov a ženy. Áno, v našom okolí je mnoho nevery, ľahostajnosti vo viere, nevedomosti v oblasti viery a mravov, strachu, povrchnosti a plytkosti.

Modlime sa za spásu svojej i ich duší. Milujme hriešnikov a nenáviďme hriech. Chráňme sa vidieť len to, čo nás rozdeľuje, ale viďme viac to, čo nás spája, zjednocuje. Nedovoľme, aby nás nesprávne názory, politické postoje, zámerná manipulácia s nami rozdeľovala. Budujme toleranciu postavenú na pravde, spravodlivosti a láske. Pripomínajme si slová Pána Ježiša: „Kto nie je so mnou, je proti mne, a kto nezhromažďuje so mnou, rozhadzuje" (Lk 11,23).

Zaujímavou v tejto oblasti je postava Inda Mahatama Gándhiho, ktorý nebol kresťanom, ktorý však poznal Evanjelium a raz napísal tieto slová: "Príď, ty Svätý, k nám do Ázie! V Európe už ťa prestávajú milovať, už strácajú záujem o teba, už sa stávaš neznámym. V najväčšej pokore skláňame svoje hlavy pred tebou, ty Svätý!" Gándhi bol Ind a korene hinduizmu sú hlboko zakorenené v tradícii. Čítal Evanjelium a premýšľal o ňom. Snažil sa korene viery vo svojej vlasti obohatiť učením Krista. Nehanbil sa a nebál hovoriť o Kristovi. Často pripomínal Kristove slová: „Milujte sa navzájom" (Jn 13,34). Amen.