Meditácia na 03.09.2022

Svätého Gregora Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi Lk 6, 1-5

Prečo robíte, čo v sobotu neslobodno? V istú sobotu išiel Ježiš cez obilné pole. Jeho učeníci trhali klasy, mrvili ich rukami a jedli. Tu niektorí farizeji povedali: „Prečo robíte, čo v sobotu neslobodno?“ Ježiš im odpovedal: „Nečítali ste, čo urobil Dávid, keď bol hladný on i jeho družina? Ako vošiel do Božieho domu, vzal a jedol obetované chleby, ktoré nesmel jesť nik, iba kňazi, a dal aj tým, čo boli s ním?“ I povedal im: „Syn človeka je pánom aj nad sobotou.“

 

Najnovšou módou je, že sa nedeľa a sviatok ignorujú. Títo ľudia si neuvedomujú, že ignorovanie úcty k Pánu Bohu, k Božím zákonom a k Desatoru hospodárskej prosperite neprospieva, naopak, že hriechy a nesvedomitosť hospodársku prosperitu ničia. Pestovanie krásnych zásad poctivosti, svedomitosti, pravdomluvnosti, slovom čností a tiež krásne duševné kvality sú zárukou, že ľudia jeden druhému nekradnú a neklamú. Dôvera nie je len náboženský a etický pojem, ale aj pojem hospodársky. Lebo podnik, ktorý má dôveru, že vyrába dobré výrobky, má aj miliónové zárobky.

Ignorovanie a šliapanie Božích zákonov a prikázaní je prejavom krátkozrakosti človeka, lebo úcta k týmto zákonom chráni aj toho, ktorý sa im posmieva. Niekedy sa vyslovuje názor, že v záujme náboženstva, aby si nepopudilo proti sebe mocných, treba mlčať na krivdy, vykorisťovanie, utrpenie nevinných.
Toto je ale najväčšia zrada náboženstva, zrada Božej vôle, ktorá chráni všetkých ľudí a touto zradou náboženstva najviac trpelo aj v minulosti.

Keď bol svätý Šebastián obžalovaný z toho, že je kresťanom, dal si ho zavolať sám cisár Dioklecián a povedal mu:
„Cenil som si ťa ako priateľa, a ty sa mi takto odvďačuješ? Ty ma takto zrádzaš?“
A Šebastián mu odpovedal:
„Veľký cisár, nemáš vernejších služobníkov ako sú kresťania. Milujeme svoju vlasť a poslúchame nariadenia cisára. Avšak veríme, že cisár nie je Bohom. Boh je vyšší ako cisár a Božie zákony chránia všetkých ľudí, aj cisára.
Cisár Dioklecián tieto argumenty nechápal, lebo si myslel, že jedine on je suverénny pán nad celou ríšou. Vyššieho pána neuznával. Zakrátko na základe tých istých princípov násilia, ktoré sám užíval, bol aj on zavraždený.

Politika násilia, šliapania Božích zákonov vedie k záhube všetkých. Úcta k Božím zákonom, ktoré chránia všetkých ľudí, je jedinou zárukou krajšej budúcnosti a pokoja pre všetkých ľudí na svete. Ale aj táto úcta sa sama nevytvorí, ale musí sa pestovať. Svedomitosť, úcta k spravodlivosti a pravde, ktorá je základom dôvery medzi ľuďmi a národmi, sa musí tiež pestovať. Krása charakteru, bez ktorej krásna spoločnosť je nemysliteľná, sa musí taktiež pestovať. A to je krásny zmysel nedele. Keď toto všetko ľudia bagatelizujú, nie sú jej hodní a utrpenie, ktoré z neúcty k Božím zákonom vyplýva, je len zaslúženým trestom pre ľudí. Ľudia si tvoria vlastnú filozofiu, ktorá hovie ich pohodliu, ale sa nepýtajú, či táto filozofia im prinesie požehnanie. Duševná zdatnosť a obetavosť, ktorá je pre život človeka nesmierne dôležitá, sa tiež sama nevytvorí a práve obeta omše svätej je vhodnou školou pre pestovanie duševnej zdatnosti a obetavosti. Amen.