Meditácia na 04.09.2022

23. nedeľa v Cezročnom období Lk 14, 25-33

S Ježišom išli veľké zástupy. Tu sa obrátil a povedal im: „Ak niekto prichádza ku mne a nemá v nenávisti svojho otca, matku, ženu, deti, bratov, sestry, ba aj svoj život, nemôže byť mojím učeníkom. A kto ide za mnou a nenesie svoj kríž, nemôže byť mojím učeníkom. Ak niekto z vás chce stavať vežu, či si najprv nesadne a neprepočíta náklad, či má na jej dokončenie? Aby sa mu potom, keď položí základ a nebude ju môcť dostavať, nezačali všetci, čo to uvidia, posmievať: ‚Tento človek začal stavať, a nemohol dokončiť.‘ Alebo keď sa kráľ chystá do boja s iným kráľom, či si najprv nesadne a neporozmýšľa, či sa môže s desiatimi tisícami postaviť proti tomu, ktorý ide proti nemu s dvadsiatimi tisícami? Ak nie, vyšle posolstvo, kým je tamten ešte ďaleko, a prosí o podmienky mieru. Tak ani jeden z vás, ak sa nezriekne všetkého, čo má, nemôže byť mojím učeníkom.“

 

Čo je múdrosť? Múdrosť nie je učenosť - nemusí vedieť odpoveď na všetky otázky. Múdrosť je špeciálna vedomosť, ktorá si žiada určitú skúsenosť a jej predmetom sú nielen časné veci, ale skôr sám Boh a veci týkajúce sa večného určenia človeka. Ale nie je to iba záľuba v Bohu, je to aj záľuba niečo robiť pre Boha a večnosť, ale i pre dobro v pozemskom živote. Múdrosť je voľba nikomu a ničomu nedať prednosť pred Bohom. Modlime sa, aby uprostred pozemských vecí tohto sveta boli naše srdcia upriamené na nebo, kde nájdeme opravdivú radosť. Múdrym človekom vo svetle kresťanskej skúsenosti je ten, kto za každých okolností zachováva primát Boha a ducha, kto neuprednostňuje pominuteľné pred večným.

Keď je pohár plný, už sa doň nedá nič naliať. Kto žije pre peniaze, moc a slávu, tam sa už nezmestí túžba po Bohu. Kto je plný túžby po alkohole, sexe, drogách, hrách, ten sa nemôže naplniť Božou prítomnosťou. Ježiš zdôrazňuje: „Ak sa nezrieknete všetkého, čo máte, nemôžete byť mojimi učeníkmi” (Lk 14, 33). Čím som naplnený, taký aj som: alkoholik alkoholom, lakomec peniazmi, lenivec pohodlím, zmyselník neverou...

Od rôznych „mysliteľov” dostávame návody na „pravú múdrosť”. Opravdivú múdrosť však dáva iba Boh. Najväčšou múdrosťou je poznať cieľ a zmysel svojho života tu na zemi i v budúcnosti a vedieť zaujať postoj k hodnotám, ktoré nepodliehajú nijakej devalvácii. Každý deň uskutočňujeme vklady na svoje „duchovné konto”. Pobáda nás do toho život spojený s Bohom a povzbudzujú svätí. To „konto” nezhromažďuje eurá ani cenné papiere, ale vyžaduje stav lásky, posväcujúcej milosti, aby sme mali právo na vklady, aké sv. František objavil v chudobe, sv. Ignác z Loyoly vo vernosti pápežovi, sv. Vincent de Paul v charite, sv. Monika v modlitbe za syna alebo sv. Gianna Berettová-Mollová v darovaní života svojmu dieťaťu. Začína sa nový školský rok. Študujúcim, ale i všetkým vyprosujem dar múdrosti Ducha Svätého.