Meditácia na 01.10.2022

Sobota 26. týždňa v Cezročnom období | Lk 10, 17-24

Sedemdesiati dvaja sa vrátili natešení a hovorili: „Pane, aj zlí duchovia sa nám poddávajú v tvojom mene!“ On im povedal: „Videl som satana padať z neba ako blesk. Hľa, dal som vám moc šliapať po hadoch a škorpiónoch i po všetkej sile nepriateľa a nič vám neuškodí. No neradujte sa z toho, že sa vám poddávajú duchovia, ale radujte sa, že sú vaše mená zapísané v nebi.“ V tej hodine Ježiš zaplesal v Duchu Svätom a povedal: „Zvelebujem ťa, Otče, Pán neba i zeme, že si tieto veci skryl pred múdrymi a rozumnými a zjavil si ich maličkým. Áno, Otče, tebe sa tak páčilo. Môj Otec mi odovzdal všetko. A nik nevie, kto je Syn, iba Otec, ani kto je Otec, iba Syn a ten, komu to Syn bude chcieť zjaviť.“ Potom sa obrátil osobitne k učeníkom a povedal: „Blahoslavené oči, ktoré vidia, čo vidíte vy. Lebo hovorím vám: Mnohí proroci a králi chceli vidieť, čo vidíte vy, ale nevideli, a počuť, čo vy počúvate, ale nepočuli.

Prečítajte si tiež: Po ozajstnom stretnutí s Bohom odchádzame krívajúci. Teda už navždy poznačení a iní

 

Vyznávajme nebojácne svoje kresťanské presvedčenie. Áno, Boh vedie naše kroky, ale kráčať musíme sami. Vždy sa preto usilujme o zveľadenie a zdokonalenie svojho vnútorného života. Prosme Ježiša Krista, aby sme podľa jeho príkladu a podľa príkladu učeníkov dokázali s takým zápalom a oduševnenosťou neohrozene ohlasovať radostné posolstvo lásky a takto dokázali šíriť Božie kráľovstvo na zemi. Či to dokážeme, nezáleží na spoločenskom postavení, či patríme k nižšej alebo vyššej spoločensky uznávanej a či neuznávanej vrstve. Najdôležitejšiu úlohu tu hrá náš opravdivý kresťanský život a to, ako statočne ho prežijeme.

Náš život môžeme prirovnať k divadlu. V tomto životnom divadle Pán Boh je režisérom a my sme hercami. Pri divadelnom predstavení dobrému hercovi nezáleží na tom, aká postava sa mu dostala. Jemu záleží len na tom, aby tú úlohu čo najlepšie zahral. Tak je to najmä pri životnom divadle. Čiže nezáleží na tom, akú úlohu sme dostali: kráľa či cisára, bedára či žobráka. To je vedľajšia vec. Hlavná vec je, aby sme ju v našom živote odohrali najlepšie. A tak, bratia a sestry, svoju životnú úlohu, postavu opravdivého apoštola Ježiša Krista a horlivého ohlasovateľa jeho Evanjelia hrajme tak, aby sme pri spadnutí životnej opony - pri smrti - so spokojným svedomím mohli povedať: Dobre sme to odohrali! Amen.