Meditácia na 08.10.2022

Sobota 27. týždňa v Cezročnom období | Lk 11, 27-28

Ako Ježiš hovoril zástupom, akási žena zo zástupu pozdvihla svoj hlas a povedala mu: „Blahoslavený život, ktorý ťa nosil, a prsia, ktoré si požíval.“ Ale on povedal: „Skôr sú blahoslavení tí, čo počúvajú Božie slovo a zachovávajú ho.“

Prečítajte si rozhovor: Peter Šimko / Kto príliš upozorňuje na svoje telo, vyvoláva podozrenie, že chce ukryť svoju dušu

 

Mária poznala pravdu o sebe a Bohu, čo je vlastne pokorou. Všetky milosti a dary dostala od Boha, a preto si ich nepripisuje. Skrz tento postoj bola vždy otvorená ďalším milostiam - a v tom je nám vzorom a príkladom. Neznáma žena zo zástupu je jedna z prvých, ktorá behom dvoch tisícročí v dejinách sveta, v toľkých národoch a pokoleniach chváli a bude chváliť Pannu Máriu. Zvolanie tejto ženy je spontánne, vychádza zo srdca a volí slová, ktoré sa týkajú telesného materstva: Lono, hruď matky, kde je dieťa počaté, nesené a živené. Zatiaľ čo žena zo zástupu blahoslaví Máriino dielo a jeho časti, Ježiš ju doplňuje a výslovne zdôrazňuje a blahoslaví to, čo sa vzťahuje k jej duši. Ide mu i viac než o telo. Hovorí niečo, čo má obecnú platnosť pre všetkých, ale v prvom rade a mimoriadnym spôsobom sa vzťahuje k Panne Márii: „Blahoslavení tí, ktorí počúvajú Božie slovo a zachovávajú ho“ (Lk 11,28).

Pokiaľ chceme i my správnym spôsobom uctiť Ježišovu matku, chváľme predovšetkým túto jej čnosť. Napodobňujeme Máriu v jej viere, tak, ako deti prijímajú prvé podnety práve od svojej Matky. Veď Mária je prvou a najlepšou kresťankou a pokiaľ sa necháme ňou viesť k Ježišovi, bude to cesta najpriamejšia a najpožehnanejšia. Keď svätý Ján Bosco vystaval baziliku Panny Márie Pomocnice v Turíne a stavba zažiarila v záplave svetiel, padol svätec na zem, rozopäl náručie k výšinám, kde v kupole je socha Panny Márie, a volal: „Ó Panna Mária, ako nás miluješ! Tu na tejto stavbe niet ani kameňa, ktorý by nehovoril, aká si k nám dobrotivá“. Známa je aj jeho rada: „Dôverujte bezhranične Márii a Eucharistii a spoznáte, čo sú zázraky“. Nebojme sa vložiť svoju dôveru do rúk Matky Božej, lebo ona nás nikdy nesklame. Amen.