Meditácia na 04.11.2022

31. týždňa v Cezročnom období Lk 16, 1-8

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Bol istý bohatý človek, ktorý mal správcu, a toho obžalovali u neho, že mu rozhadzuje majetok. Zavolal si ho a povedal mu: ‚Čo to počúvam o tebe? Vydaj počet zo svojho šafárenia, lebo už nemôžeš ďalej šafáriť.‘ Správca si povedal: ‚Čo budem robiť, keď ma môj pán zbavuje správcovstva? Kopať nevládzem, žobrať sa hanbím. Viem, čo urobím, aby ma niekde prijali do domu, keď ma zbavia správcovstva.‘ Zavolal si po jednom dlžníkov svojho pána a vravel prvému: ‚Koľko dlhuješ môjmu pánovi?‘ On povedal: ‚Sto kadí oleja.‘ Vravel mu: ‚Tu máš svoj úpis, rýchlo si sadni a napíš päťdesiat.‘ Potom povedal inému: ‚A ty koľko dlhuješ?‘ On vravel: ‚Sto meríc pšenice.‘ Vravel mu: ‚Tu máš svoj úpis a napíš osemdesiat.‘ A pán pochválil nepoctivého správcu, že si opatrne počínal. Lebo synovia tohto sveta sú voči sebe navzájom predvídavejší ako synovia svetla.ň

 

Čo to počúvam o tebe?! Ako dobre poznáme ten nepríjemný hlas nášho vnútra, nášho svedomia. Či veríš alebo nie, hlas vedomia v nikom nemlčí. Z miesta činu môžeš utiecť aj na druhý koniec sveta, ale výčitky ťa budú mučiť všade, pretože ich nosíš so sebou. Boh, ktorý ti vpísal svoj Zákon do tvojho svedomia, bude ťa súdiť. Ten prvý bezprostredný súd bude za zatvorenými dverami s vylúčením verejnosti, ale súd posledný, ktorý s nekonečnou platnosťou schváli rozsudok, bude verejný pred zrakmi všetkých, lebo Ten, čo ťa bude súdiť, pozná ťa lepšie, ako sa poznáš ty sám... Čo počúvam o tebe? Nebojme sa tejto nepríjemnej otázky. Keď nám náš vnútorný hlas bude predkladať ešte ďalšie – Ako to vlastne žiješ? Čo to robíš? Pred kým chceš uniknúť? Vydaj počet! Vyúčtuj! – tak to bude iste len preto, aby sme si dali do poriadku svoj život. Kto všetko bude na mňa žalovať? Ako sa budem ospravedlňovať, vykrúcať? Ako predstúpim pred Pána? Čo to počúvam o tebe? Vydaj počet zo všetkého, čo som ti zveril, čo som ti dal!

„Quidgnid adis, prudenter ceras et uspice finem!“ – „Všetko, čo robíš, rob opatrne a maj pred očami koniec!“ Amen.