Meditácia na 25.11.2022

Piatok 34. týždňa v Cezročnom období | Lk 21, 29-33

Ježiš povedal svojim učeníkom podobenstvo: „Pozrite sa na figovník a na ostatné stromy! Keď vidíte, že pučia, sami viete, že je už blízko leto. Tak aj vy, až uvidíte, že sa toto deje, vedzte, že je blízko Božie kráľovstvo. Veru, hovorím vám: Nepominie sa toto pokolenie, kým sa to všetko nestane. Nebo a zem sa pominú, ale moje slová sa nepominú.“

 

 

 

Všetci vieme, kto je to kaskadér. Je to človek, ktorý sa za peniaze dá najať na veci, kde ide často o to najcennejšie – o život. Zastupujú hercov v niektorých krkolomných scénach, ako je neprimeraná a rýchla jazda autom, skoky z horiacich domov a iné nebezpečné scény. Môžeme si položiť otázku: Ako vyzerá „kaskadér“ v duchovnom živote? Áno, sú i takí, ktorí sa dajú najať na nebezpečnú hru, v ktorej nejde o pozemský, ale o večný život! Je ním ten, kto neprijme dnešné slová Pána Ježiša. Ježiš v dnešnom evanjeliu povedal svojim učeníkom, a teda i nám, slová: „Nebo a zem sa pominú, ale moje slová sa nepominú“ (Lk 21, 33). Ježišove slová u mnohých snáď vyvolajú aj úsmev. Tým viac sa usmievajú dnes, keď Ježiš hovorí o konci sveta. Atmosféra týchto udalostí už mnohým však nie je cudzia. Ježiš povedal tieto slová pred dvetisíc rokmi, a to v dobe, kedy si nikto ani len nevedel predstaviť možnosť zničenia obrovskej zeme v tak krátkej chvíli. Dnes však vieme, čo dokázala jedna atómová bomba nad Hirošimou! Dnes je vojenský arzenál znásobený na také čísla, že mnohí, ktorí tam pracovali, sa zbláznili.

Lenže nemôžeme prehliadnuť vážnu skutočnosť v Svätom písme. Nikde nečítame, že potom nastane všeobecný koniec. Ježiš hovorí o udalostiach, ktoré v nás právom vyvolávajú hrôzu, ale to nebude koniec. To nebude zánik, vrátenie sa do nebytia. Naopak, Ježiš hovorí o novom živote, o premene tohto sveta do života prvotnej harmónie, ktorá panovala pred prvým hriechom. Podľa Svätého písma svet má byť vyzdvihnutý na iný, vyšší stupeň života, ktorý bude ako odmena za život podrobený skúške. Toto tvrdil sám Pán Ježiš svojím zmŕtvychvstaním, osláveným telom, ktoré už nepodlieha zmenám života tu na zemi. Hoci si ponecháva materiálny obraz tela, je tým samým, hoci už nie takým, akým bolo.
Tento deň sa týka i nás. O tom dni a o tej hodine nikto nevie: ani anjeli v nebi, ani Syn nevie, iba Boh.

Pane, v pokore svojho srdca vyznávam, že som bol slabý a často som sa vystavil nebezpečenstvu straty tvojho priateľstva. Dnes, Pane, zriekam sa všetkého, čo by ma mohlo obrať o tvoju prítomnosť po celú večnosť. Amen.