Meditácia na 26.12.2022

Mt 10, 17-22 Pre mňa vás budú vláčiť pred vladárov a kráľov, aby ste vydali svedectvo im aj pohanom

Ježiš povedal svojim apoštolom: „Chráňte sa ľudí, lebo vás vydajú súdom, budú vás bičovať vo svojich synagógach a pre mňa vás budú vláčiť pred vladárov a kráľov, aby ste vydali svedectvo im aj pohanom.

Ale keď vás vydajú, nestarajte sa, ako a čo budete hovoriť, lebo v tú hodinu vám bude dané, čo máte povedať. Veď to už nie vy budete hovoriť, ale Duch vášho Otca bude hovoriť vo vás.

Brat vydá na smrť brata a otec dieťa. Deti povstanú proti rodičom a pripravia ich o život.

Všetci vás budú nenávidieť pre moje meno. Ale kto vytrvá do konca, bude spasený.

 

"My sme sa dnes povzbudili, hoci na bolestnej smrti svätého Štefana, že víťazstvo je v našich rukách. Zabili ho, ale nezabili Evanjelium. Vianočné sviatky majú pre veriacich kresťanov len vtedy význam, keď budeme Krista poznať, k jeho učeniu sa hlásiť, a to nielen vtedy, keď to bude ľahké a nebude nás to skoro nič stáť, ale keď budeme ochotní pre Krista, Cirkev, pre svoju večnú spásu prinášať i také ovocie, ktoré pre neveriaci svet sú nezmyslom, bláznovstvom, pre nás však nádejou a víťazstvom." Ľubomír Stanček