Meditácia na 27.12.2022

Jn 20, 2-8 Ten druhý učeník bežal rýchlejšie, predbehol Petra a prišiel k hrobu prvý

Prvého dňa v týždni bežala Mária Magdaléna a prišla k Šimonovi Petrovi a k inému učeníkovi, ktorého mal Ježiš tak rád, a povedala im: „Odniesli Pána z hrobu a nevieme, kde ho položili.“

Peter a ten druhý učeník sa zobrali a išli k hrobu. Bežali obaja, ale ten druhý učeník bežal rýchlejšie, predbehol Petra a prišiel k hrobu prvý. Nahol sa a videl tam položené plachty; dnu však nevkročil.

Potom prišiel aj Šimon Peter, ktorý ho nasledoval, a vošiel do hrobu. Videl tam položené plachty aj šatku, ktorú mal Ježiš na hlave. Lenže tá nebola pri plachtách, lež osobitne zvinutá na inom mieste.

Vtedy vošiel aj druhý učeník, ten, čo prišiel k hrobu prvý, a videl i uveril.

 

"Keď podobne, ako Ján vo večeradle, sadám si ku Kristovmu stolu, kde sa nadväzujú najužšie priateľské putá, opakujem slová modlitby pred prijímaním: Pane Ježišu Kriste,... nikdy nedopusť, aby som sa odlúčil od teba." Ľubomír Stanček