Meditácia na 01.01.2023

Lk 2, 16-21 Našli Máriu a Jozefa i dieťa. Po ôsmich dňoch dali mu meno Ježiš

Pastieri sa poponáhľali do Betlehema a našli Máriu a Jozefa i dieťa uložené v jasliach. Keď ich videli, vyrozprávali, čo im bolo povedané o tomto dieťati. A všetci, ktorí to počúvali, divili sa nad tým, čo im pastieri rozprávali. Ale Mária zachovávala všetky tieto slová vo svojom srdci a premýšľala o nich. Pastieri sa potom vrátili a oslavovali a chválili Boha za všetko, čo počuli a videli, ako im bolo povedané. Po ôsmich dňoch, keď ho bolo treba obrezať, dali mu meno Ježiš, ktorým ho anjel nazval skôr, ako sa počal v živote matky.

 

"Dobrá správa na začiatku Nového roka je, že sme milovaní. Neodbime lásku len preto, že nie je zabalená spôsobom, aký očakávame. V menách Ježiš a Mária sme našli veľkú upomienku, že Boh je vždy okolo nás; aj v malých a jednoduchých veciach, ktoré považujeme za samozrejmé. A túto svoju povinnosť si musíme uvedomiť aj my dnes, na začiatku Nového roka. Veď Božie Dieťa nám prináša oheň lásky, ktorý má ustavične horieť v našich srdciach.

Má to byť oheň lásky k menu Ježiš, ktorý má spáliť všetko, čo by stálo medzi ním a nami v tomto Novom roku. Má nás preniknúť svätý oheň lásky, ktorý v nás spáli všetko zlo, čo nám priniesol starý rok a vytvoriť v nás nového človeka, ktorý bude budovať na svätom mene Ježiša a jeho Matky Márie. Toto sa usilujme budovať zvláštnou úctou najmä v prvé piatky a prvé nedele. Je to potrebné, lebo naše srdce je ešte stále tvrdé, je ešte vždy zaslepené, zapletené do siete hriechov. Je ešte chladné. Ale skutočná láska k menu Ježiš a menu Márie v ňom zapáli nový oheň, ktorý ho bude neustále počas celého roka zohrievať - v mene Ježiša a Márie, s ich menom na perách, v srdci, mysli, citoch, vôli." Ľubomír Stanček