Meditácia na 03.06.2023

Mk 11, 27-33 Akou mocou toto robíš?

Ježiš a jeho učeníci prišli znova do Jeruzalema. Ako chodil po chráme, pristúpili k nemu veľkňazi, zákonníci a starší a pýtali sa ho: „Akou mocou toto robíš? Alebo kto ti dal moc, aby si to robil?“ Ježiš im povedal: „Aj ja sa vás na niečo spýtam. Odpovedzte mi, potom vám poviem, akou mocou toto robím. Jánov krst bol z neba, či od ľudí? Odpovedzte mi!“ Oni rozmýšľali a hovorili si: „Ak povieme: Z neba, povie: ‚Prečo ste mu teda neuverili?‘ ale ak povieme: Od ľudí,“ – to sa báli ľudu, lebo všetci pokladali Jána za ozajstného proroka. Odpovedali teda Ježišovi: „Nevieme.“ A Ježiš im odvetil: „Ani ja vám nepoviem, akou mocou toto robím.“

 

Sir 51, 17-27 Oslavovať budem toho, čo mi dáva múdrosť

Budem ťa oslavovať, budem ťa chváliť; velebiť budem meno Pánovo. Kým som bol ešte mladý, prv, ako som blúdil, verejne som v modlitbe prosil o múdrosť. Pred samým chrámom som o ňu vrúcne prosil a budem ju hľadať až do posledného dychu. Ona mi vykvitla ako skoré hrozno, moje srdce v nej nachádza potechu. Moja noha vykročila na priamu cestu, vyhľadávam ju od svojej mladosti. Len trochu som napol sluch a počul som ju; našiel som mnoho múdrosti a veľký pokrok som v nej urobil. Oslavovať budem toho, čo mi dáva múdrosť. Rozhodol som sa, že budem žiť podľa nej. Usiloval som sa o dobro a zahanbený nebudem. Moja duša o ňu zápasila: starostlivo som zachovával zákon. Ruky som vystieral k výšinám a pochopil som jej hlboké tajomstvá. Upriamil som na ňu svoju dušu a našiel som ju v čistote.