Meditácia na 04.07.2023

Mt 8, 23-27 Ježiš vstal, pohrozil vetru i moru a nastalo veľké ticho

Ježiš nastúpil na loďku a jeho učeníci ho nasledovali. Na mori sa zrazu strhla taká búrka, že sa vlny prevaľovali cez loďku; a on spal. Pristúpili k nemu a zobudili ho slovami: „Pane, zachráň nás, hynieme!“ On im povedal: „Čo sa bojíte, vy maloverní?!“ Potom vstal, pohrozil vetru i moru a nastalo veľké ticho. Ľudia žasli a hovorili: „Ktože je to, že ho i vietor i more poslúchajú?“

 

Gn 19, 15-29 Pán spustil na Sodomu a Gomoru síru a oheň

Anjeli naliehali na Lota: „Vstaň, vezmi svoju ženu a obe dcéry, ktoré tu máš, aby si nezahynul v zločinnom meste.“ A keď váhal, chytili ho muži za ruku i jeho ženu a obe dcéry, lebo Pán ho chcel zachrániť, vyviedli ho von a nechali ho za mestom. Tam anjel povedal: „Zachráň sa, ide ti o život. Neobzeraj sa a nezastavuj sa nikde v tomto okolí. Hľadaj útočište v horách, aby si nezahynul.“

Lot im povedal: „Prosím, nie, Pane. Tvoj sluha našiel milosť pred tebou a veľké je tvoje milosrdenstvo, ktoré si mi preukázal, keď si mi zachránil život. Ale do hôr ujsť nevládzem, zachytí ma pohroma a umriem. Pozri, tu neďaleko je malé mesto, tam môžem ujsť, v ňom sa zachránim. Či nie je malé? A ja ostanem nažive.“

On mu povedal: „Nuž dobre, aj túto tvoju prosbu vyslyším a mesto, za ktoré sa prihováraš, nezničím. Utekaj a skry sa tam, lebo nemôžem nič robiť, kým ta nedôjdeš.“ Preto sa to mesto volá Segor.

Nad krajinu vyšlo slnko, keď Lot došiel do Segoru. Vtedy Pán spustil na Sodomu a Gomoru síru a oheň z neba od Pána a zničil obe mestá i celý okolitý kraj; všetkých obyvateľov miest a všetky poľné rastliny. Jeho žena sa obzrela za seba a premenila sa na soľný stĺp.

Keď Abrahám ráno vstal, išiel na miesto, kde predtým stál s Pánom, pozrel sa na Sodomu a Gomoru a na celý kraj okolo a videl vystupovať zo zeme žeravý popol a dym ako z pece. Keď Boh ničil mestá a okolie tohoto kraja, spomenul si na Abraháma a Lota zachránil zo skazy miest, v ktorých býval.