Meditácia na 08.08.2023

Mt 15, 1-2. 10-14 Každú rastlinu, ktorú nezasadil môj otec, vytrhnú aj s koreňom

K Ježišovi prišli farizeji a zákonníci z Jeruzalema a opýtali sa ho: „Prečo tvoji učeníci prestupujú obyčaje otcov? Veď si neumývajú ruky, keď jedia chlieb.“ On zavolal k sebe zástup a povedal im: „Počúvajte a pochopte: Človeka nepoškvrňuje to, čo vchádza do úst, ale čo vychádza z úst, to poškvrňuje človeka.“ Tu pristúpili učeníci a povedali mu: „Vieš, že sa farizeji pohoršili, keď počuli, čo si povedal?“ On im odpovedal: „Každú rastlinu, ktorú nezasadil môj nebeský Otec, vytrhnú aj s koreňom. Nechajte ich. Sú slepými vodcami slepých. A keď slepý vedie slepého, obaja padnú do jamy.“

 

Nm 12, 1-13 S Mojžišom to nie je tak ako s iným prorokom; prečo ste sa teda neobávali znevážiť ho?

Mária a Áron hovorili proti Mojžišovi pre jeho etiopskú ženu. Vraveli: „Vari len s Mojžišom hovoril Pán? A nehovoril aj s nami?“ Pán to počul – lebo Mojžiš bol najpokornejším človekom zo všetkých ľudí, čo žili na zemi – a hneď povedal jemu, Áronovi a Márii: „Choďte sami traja k stánku stretnutia.“

Keď ta prišli, Pán zostúpil v oblačnom stĺpe, ostal stáť pri vchode do stánku a zavolal Árona a Máriu. Keď predstúpili, povedal im: „Počujte moje slová! Ak budete mať medzi sebou Pánovho proroka, budem sa mu zjavovať vo videní, alebo s ním budem hovoriť vo sne.

No nie tak s mojím služobníkom Mojžišom; on je najvernejší v celom mojom dome. S ním sa rozprávam zoči-voči; on priamo, nie v hádankách a obrazoch hľadí na Pána. Prečo ste sa teda neobávali znevážiť môjho služobníka Mojžiša?“

A s hnevom od nich odišiel. Vzdialil sa aj oblak, čo bol nad stánkom; a na Márii sa objavilo malomocenstvo biele ako sneh.

Keď sa Áron na ňu pozrel a videl, že je pokrytá malomocenstvom, povedal Mojžišovi: „Prosím, pán môj, nedaj nám trpieť za tento hriech, ktorého sme sa dopustili z nerozumnosti. Nech nie je ako mŕtva, ako potratené dieťa, čo odchádza z lona svojej matky; pozri, už polovicu tela má rozožratú od malomocenstva.“

A Mojžiš volal k Pánovi: „Bože, prosím, uzdrav ju!“